مالیات و فاصله یا شکاف طبقاتی

     در بسیاری از مقالات و کتابها و پایان نامه ها، اشاره شده که افراد بسیار ثروتمند مالیات نمی پردازند، یا مالیات واقعی را نمی پردازند، و سازمان مالیاتی هم به آنها کار ندارد، فاصله طبقاتی یا شکاف طبقاتی ملموس در جامعه ما نشانگر صحت این اظهارات می باشد و حتی خود مسئولین نیز بعضاً در سخنرانیها یا مصاحبه ها به آن اشاره می نمایند. اما در صدد اقدام جدی برای اخذ مالیات نیستندآیا میلیاردرها مصونیت در این زمینه دارند و یا وابسته به هرم قدرت و نفوذ هستند، که مأمورین مالیاتی توان دریافت مالیات واقعی را از آنها ندارند،؟که این در نظامی که مبتنی بر مبانی اسلام و تفکر شیعی است پذیرفته نیست..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 
/ 0 نظر / 26 بازدید