رای نمادین

 

مقدمه رای نمادین

در نظام جمهوری اسلامی هر وزارتخانه و یا سازمان دولتی در راستای اهداف و وظایف خود امور تحقیقاتی داشته و نشریاتی را نیز با تامین بودجه ی آن از بیت المال منتشر می نماید و روز نامه و مجلات را رایگان در اختیار ابواب جمعی خود قرار میدهد که میزان بهره وری از این مجلات و نشریات چندان موثر در روند کمی وکیفی کار مراجع مذکورنیست و در کنار این مراکز تحقیقاتی ، دانشگاه ها هم وجود دارد که تحقیقات و پژوهش های علمی دارند که بعضا مجلات مذکور از این پژوهش ها استفاده می کنند پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ، در بسیاری ازاین دانشگاه ها تدوین می گردد ، دانشجویان با زحمات بسیاری با کمک .و راهنمایی اساتید خود پایان نامه ورساله خود را تدوین می کنند و معمولا پیشنهاداتی برای اصلاح امور ارائه می دهند، اما بیشتر این پایان نامه های دانشجویان در کتابخانه ها بایگانی و خاک می خورد، برای مثال با محوریت مالیات تا کنون در دانشگاه ها صد ها پایان نامه تدوین گردیده است، اما اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات ها نشانگر این است، که توجهی نسبت به این نوشته ها در اصلاح قانون و ساختار تشکیلات به عمل نیامده است، پایان نامه نگارنده که با تلاش بسیا ر و با توجه به تجربیات قضایی طولانی به تازگی از آن دفاع گردید شایسته است مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد، لذا در پایان مباحث آن با توجه به فصول ونتیجه گیری و پیشنهاد های آن رای نمادین انشاء گردیدکه، ممکن است عده ای آن را شوخی و مزاح تلقی کنند ، اما رای نمادین باور و اعتقاد نگارنده بر اساس تحقیقات به عمل آمده در پایان نامه است ، و چنانچه سازمان مالیاتی یا هر ارگان دیگر دولتی ، لزوم قانون مالیات و تشکیلات فعلی را برای نظام اسلامی لازم و ضروری می داند ، در رد مطالب این پایان نامه که قسمت هایی از آن در وبلاگ این جانب آورده شده است ودرصورت اقبال وتوجه به آن قسمتهای دیگر آن در وبلاگ آورده خواهد شد ، دست به قلم برده و آنرا مورد نقد علمی قرار دهند .

 

رأی نمادین

 با استعانت از خداوند متعال ، با عنایت به شکایات و نارضایتی اکثرمردم از نظام مالیاتی لازم الاجرا فعلی، با بررسی های انجام شده در این پژوهش از آنجا که جرائم مالیاتی ضامن و حافظ قوانین مالیاتی در اجرای صحیح قانون مالیاتها باید باشد ،ولی در نظام مالیاتی فعلی با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این پایان نامه چنین بنظر نمیرسد که در فصل سوم این پایان نامه با بررسی مقایسه ای جرائم مالیاتی در قانون قبل و بعد از انقلاب ضعف قانون وتشکیلات مالیاتی بیان گردیدو در فصل چهارم نیز به پنجاه مورد، ایرادات و اشکالات و نا کارآمدی نظام مالیاتی فعلی اشاره شد وبا توجه به اینکه اکثر متخصصین اقتصادی و کارشناسان امور مالیاتی به ناکارآمدی نظام مالیاتی اعتقاد دارند که بعضی از نوشته های آنها در پایان نامه بیان گردید، وازآنجا که اصلاحات بعمل آمده در ادوار مختلف بعد از انقلاب اسلامی خصوصاً در سال 71 و 80 نه تنها کاستیهای نظام مالیاتی را برطرف نکرده است، بلکه به کاستیها افزوده است، لذا بر مبنای تحقیقات بعمل آمده در این پایان نامه و نتیجه گیری و پیشنهادها از مباحث آن در فصل پنجم، با عنایت به موارد فوق الذکر و حجم بالای هزینه ها برای وصول مالیات و با نظر به حجم ارزش دارائیهای سازمان امورمالیاتی که درخدمت وصول مالیات است ومقرون به صرفه نبودن آن و عدم موفقیت نظام مالیاتی در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی، رأی به انحلال سازمان امورمالیاتی فعلی وتبدیل آن به سازمان ساده بیت المال بااجرای مالیاتهای اسلامی وفق توضیح المسائل مقام معظم رهبری تا قانونمند شدن آن در مجلس شورای اسلامی صادر واعلام می گردد .

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید