حذف "علی الراس"ازقانون مالیاتها ممکن یا ناممکن؟!؟!

رضا نیک خو, [28.11.17 09:25]
[Forwarded from رضا نیک خو]
حذف "علی الراس"ازقانون مالیاتها ممکن یا ناممکن؟!؟!

قانون  اصلاح مالیاتها مصوب 31/41394به سازمان امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 مهلت داده تا طرح جامع مالیاتی را اجرا کند وبا اجرای ابن طرح علی الراس از نظام مالیاتی کشور باید حذف شود درحالی که به پایان این مهلت  زمان زیادی باقی نمانده وقبلا در زمان دولت دکتر احمدی نژاد قرار بود این طرح اجرا شود با توجه به  ساختار حاکم بر سازمان مالیاتی و قوانین مالیاتی و اقتصاد ایران بنظر امیدی نیست که در آینده هم این طرح اجرایی یا اگر بطور ناقص هم اجرائی شود موفقیتی به همراه داشته باشد
وقتی نظام مالیاتی کشور برای تشخیص مالیات غیر از تشخیص برمبنای علی الراس کار دیگری بلد نیست وراحترین کار هم علی الراس است وعلی الراس هم  یعنی مامور مالیاتی در ذهن خود یک درآمدی را بدون اینکه مستند به دلیل و مدرک درستی باشد در نظر می گیرد که درصورت اعتراض مودی یا وی باید با رئیس حوزه مالیاتی توافق نماید یا به هیئت حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند چطور می توان انتظار داشت که علی الراس حذف شود
ادامه دارد.اگر کسی نظر مخالفی دارد  ارشاد فرماید..رضا نیکخو

/ 0 نظر / 58 بازدید