آقای بهمنی رئیس محترم بانک مرکزی لطفا مصاحبه نکنید

 با سلام و احترام،

چندی قبل مصاحبه کردید وفرمودید که بانکها نباید برای پرداخت وام قرض الحسنه از متقاضیان درخواست سپرده گذاری نمایند جناب آقای بهمنی حرفی که ضمانت اجرایی ندارد بیان آن فایده ای ندارد شما وهمکارانتان به سرعت مجوز بانک خصوصی ودولتی وموسسه مالی واعتباری صادر می کنید بدون اینکه ربا خواری از سیستم بانکی حذف شده باشد به عبارتی با وضع موجود وعملکرد غالب بانکها وقراداد های صوری که نظارتی برعملکرد صحیح ومطابق با قانون وجود  ندارد می توان گفت مجوز ربا خواری صادر می کنید به شما پیشنهاد می کنم قبل از اینکه مصاحبه کنید در باره موضوع آن وضمانت اجرایی آن با کارشناسان خصوصا حداقل با یک حقوقدان مشورت کنید تا مصاحبه شما اسباب زحمت واذیت وآزار مردم را فراهم نکند مانع خیر نشوید وبگذارید مردم با سپرده گذاری به وام کم بهره(به اصطلاح قرض الحسنه) دست یابند و این وام اسباب صرف پارتی بازی نگردد شما اگر می توانید جلو نگهداری سپرده ها را بعد از دادن وام که بعضی از بانکها وموسسات  با این وسیله غیر قانونی سود تسهیلاتی بیش ازسود تسهیلات مقرر بانک مرکزی دریافت می کنند را بگیریدکه متاسفانه در چند سال گذشته فقط از همین طریق میلیاردها تومان غیر قانونی از اقشار ضعیف جامعه به جیب  تعداد اندکی سرمایه دار ربا خوار از خدا بی خبر  رفته است  که سه مورد آن از خانواده های ضعیف خواهر وبرادر من درسال گذشته اخذ گردیده است برای مثال بانک قرض الحسنه مهر ایران با سپرده گذاری یک ماهه پنج میلیون تومان ده میلیون تومان به اصطلاح قرص الحسنه به بازنشتگان آموزش وپرورش داده است اما پنج میلیون تومان سپرده گذاری آنها را تا تسویه وام  نمی دهد بنابر این اسما ده میلیون تومان وام داده ولی در اصل پنج میلیون وام داده وکارمزد ده میلیون تومان را  مطالبه می کند که با یک حساب سر انگشتی 5درصد کارمزد می شود 10درصد وپنج میلیون سپرده  باقیمانده را به کس دیگری می دهند و پنج درصد هم از او کارمزد می گیرند اقساط پرداختی من ودیگری را به کس دیگری می دهند وبه نسبت از او هم کارمزد می گیرند وشاید سودی که از این طریق بدست می آید کمتر  از سایر قرار دادهای بانکی نباشدآیا شرم آور نیست  چنین عملیات بانکی را قرض الحسنه نامید؟؟!!لطفا تجدید نظری در اسم این بانک بنمایید تا قداست این عبارت قرانی محفوظ بماند همانطور که در بانک شدن بعضی از موسسات مالی اعتباری به شایستگی نام ائمه معصومین علیهم السلام را از آنها حذف کردید.از این قبیل عملیات غیر قانونی را اکثر موسسات مالی هم انجام می دهند که بانک مرکزی تا کنون با علم به چنین اقدامات بانکی برخوردی قانونی در تشکیل پرونده وارسال آن به مراجع قضائی نداشته وشاید بتوان گفت که با سکوت و بعضا توجیه یار ویاور آنها نیز بوده است.پس بهتر است حرفی را که توان عمل کردن به آن را ندارید بیان نکنید.موفق باشید.ومن الله توفیق 

/ 0 نظر / 24 بازدید