تخلف وگرانفروشی بانک مرکزی را چه مرجعی رسیدگی می کند

 بنام خدا

قیمت سکه بهار آزادی به حدود دوبرابر قیمت آن در اسفند ماه نسبت به فروردین ماه سال 90رسید ودر ماههای قبل از اسفند حتی به بیش از قیمت آن از دوبرابر نسبت به فروردین بوده، افزایش قیمت سکه را بیشتر مربوط به قیمت جهانی طلا در جهان می دانند برای اینکه ببینیم چنین علتی کاملا درست است یا خیر قیمت هر اونس طلا رانسبت به فروردین واسفند سال 90 وزمان اوج قیمت هراونس طلا مقایسه می کنیم در اواسط فروردین قیمت هر اونس طلا برابر بود 1457دلاروقیمت سکه بهار آزادی در همین زمان برابر بود با چهارصد وبیست هزار (420000)تومان اوج قیمت طلا درسال 90 در مهرماه مطابق با ماه سپتامبر میلادی بوده که هر اونس طلا1921دلار بوده است بنابراین این افزایش قیمت را باماه فرودین تناسب می بندیم تا ببینیم قیمت سکه در زمان اوج قیمت جهانی طلا چه مبلغی باید باشد براین اساس با ضرب1921در420000هزار وتقسیم آن بر1457 قیمت سکه در زمان اوج آن بدست می آید که رقم آن پانصد وپنجاه وسه هزاروهفتصد پنجاه(553750)تومان می بایست باشد البته با فرض اینکه قیمت دلار به ریال ثابت باشدکه درماه اسفند1390 باسقوط قیمت هر اونس طلا به رقم1772دلاردرتاریخ 29/12/1390با تناسب نسبت به ماه فرورین قیمت سکه رقم پانصد وده هزاروهشتصد (510800)تومان می بایست باشد درصورتی که بانک مرکزی باپیش فروش سکه را دراسفند ماه 1390برای نه ماه بعد نزدیک به ششصد هزار(600000) می فروشد که با توجه به انحصارضرب سکه قیمت تمام شده آن برای بانک مرکزی قطعا خیلی کمتر ازقیمت سکه در فروردین ماه می باشد درحالی که این گرانی سکه ارزش پول ملی کشور را پایین آورد ودر گرانی بسیاری از اجناس موثر واقع شده مثلا اگر قیمت شیر که از اقلام ضروری خانواده ها می باشد یک لیتر آن از 850 تومان سال1389 به1150 وبعضا1250 تومان می رسد یعنی36 وبعضا46درصد افزایش قیمت داشته در صورتی که حقوق کارمندان برای طول سال1390 ده درصد افزایش یافته است اگر کسی بگوید بانک مرکزی درحباب سازی قیمت سکه با بازار آزاد در طول سال1390 همکاری داشته نمی توان براحتی حرف او را  رد کرد زیرا می گوید دودوتا چهارتا ببینید چه ارگانی بیشترین سود را از افزایش قیمت سکه در طول سال1390 برده است ؟آیا غیر از بانک مرکزی چیز دیگری به ذهن متبادر می شود واین در صورتی است که مهترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کشوراست چنانچه کارشناسان اقتصادی مطالب  فوق را تایید کنند آیا بانک مرکزی با سود جوئی وگرانفروشی خود که باعث سقوط ارزش ملی پول ایران شده تخلف از وظایف خودش نکرده است؟ آیا در کشور مرجعی هست که به این تخلف رسیدگی کند؟رئیس جمهور محترم در پاسخ به سئوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیان داشتند که به حد وفور مرجع نظارتی درکشور وجود دارد اگر مراجع نظارتی ده برابر هم بشوند وقتی ضمانت اجرائی لازم وکافی را نداشته باشند می توان گفت که وجودشان هدر دادن بیت المال است و در مورد آنها باید گفت نشستندوگفتندوبرخاستند.(رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا)

 

/ 0 نظر / 31 بازدید