قانونی بودن جرائم جدید راهنمائی ورانندگی محل تردید است.

بنام خدا: تعیین جرائم یا توسط قانونگذار انجام می پذیرد یا قانونگذار در یکی از مواد قانونی اجازه آنرا به نهاد یا اداره ای واگذار مینماید معلوم نیست نیروی انتظامی بر اساس کدام  ماده قانون مذکور جریمه های که از ا/10/90برای مردم اعلام کرده است اجرائی نموده است ،شاید بگوید جریمه های مذکور همان جدول ماده 7 قانون جدید است، متاسفانه قانون ابلاغ شده در حالی که در چند ماده قانونی به جدول ماده 7 از جمله  تبصره ماده7و بند د ماده10قانون مذکور  اشاره شده است باین حال در نسخه ابلاغ شده رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور ونسخه چاپ شده در روز نامه رسمی به شماره 19258-27/1/1390 جدول موضوع ماده7 قانون ملاحظه نمی گردد که با توجه به وجود جدول درمصوبه مجلس می توان گفت که مصوبه مجلس بنحو ناقص ابلاغ گردیده وکسی هم تا کنون متعرض آن نشده است که لازم است مجددا قانون بنحو کامل ابلاغ گردد بنابراین چون معلوم نیست مبنای جرائم اعلام شده چیست بنابر این قانونی بودن آن محل تردید است ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ1/7/90)

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
فاطمه

تا زمانی که زور است قانون کیلو چنده موفق باشید.