مالیات اسلامی ونامه سرگشاده به مقام معظم رهبری

 مالیات اسلامی ونامه سرگشاده به مقام معظم رهبری

با سلام وتحیت وآروزی توفیق روزافزون خدمت به اسلام ومسلمین به پیوست  پیش  نویس  قانون مالیات اسلامی خاطرحضرتعالی را مستحضرمی دارم بر اساس مقالات وکارشناسیهای اکثرمتخصصین اقتصادی ومالیاتی کشور نظام مالیاتی فعلی کشورنظامی است فرسوده ،پیچیده،غیرکارآمد،غیرشفاف،غیرقابل اعتماد وفهم برای اکثرمودیان مالیاتی،اقتباس شده ازمقرارت غربی،با تراکم نیروی انسانی وامکانات ولوازم اداری ودیوانسالاری گسترده با هزینه بسیاربرای اخذ مالیات ومتاسفانه اکثرا مبتنی بر قواعد علی الراس جهت اخذ مالیات وبعضا دارای فساد اداری وسایر نقایص دیگر که نگارنده اشکالات وایرادات بر نظام مالیاتی کشوررا در50 مورد درپایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی بیان نموده است وهرگونه فناوری روز ازجمله نرم افزار جامع اطلاعات به این نظام مالیاتی مذکور هدر دادن بیت المال است ،پس از اینکه برای چهارمین بار بعد از انقلاب اسلامی قانون مالیاتها جهت اصلاح کلی با طرح یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید وهم اکنون در مجلس مطرح است نگارنده در صدد نقد وبررسی آن برآمد که پنج ماده اول آن در شش قسمت موردنقد وبررسی قرار گرفت که قابل ملاحظه در وبلاگ آراء برتر نگارنده می باشد که پس از بررسی چند ماده نگارنده به جای نقدوبررسی مواد دیگر به فکرتدوین پیش نویس قانون مالیات اسلامی برآمد وبا صرف وقت ودقت بسیار این مهم انجام گرفت وتقدیم به بنیانگذار جمهوری اسلامی که در بیانات قبل از انقلاب اسلامی خود قائل به این بود که مالیاتهای اسلامی به خوبی توان اداره کشوررا دارد گردید .امید است با قبول پیش نویس با مشاوره با متخصصین حوزه ودانشگاه اشکالات احتمالی پیش نویس قانون مالیات اسلامی که فاقد نواقص اعلام شده در قانون مالیاتها فعلی باشد برطرف و به جای قانون مالیاتهای فعلی  قانون گردد تا گامی بسیاربزرگ در جهت رفع فقر واحیای امر به معروف ونهی ازمنکردرکشور برداشته شود ومن اله توفیق

رضا نیکخوی منفرد-قاضی بازنشسته (کارشناس ارشد حقوق)

رونوشت به وزیر اموراقتصاد و دارائی جهت استحضار پیش نویس قانون مالیات اسلامی را دروبلاگ آراء برتر ملاحظه فرمائید

رو نوشت به رئیس مجلس شورای اسلامی

رونوشت به مرکز پژوهشهایی مجلس شورای اسلام

رونوشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام

/ 0 نظر / 3 بازدید