بانکها وموسسات مالی اعتباری بزرگترین عامل تورم در کشور

بانکها وموسسات مالی اعتباری بزرگترین عامل تورم در کشور!!!

بنام خدا:لازم نیست کسی اقتصاد خوانده باشد یا اقتصاد دان باشد تا مطلب فوق را درک کند وقتی بانک مرکزی اعلام می کند بانکها مجازند21درصد به سپرده ها سود بدهند بانکها برای تامین سودی که می پردازند وسودی که برای خود در  نظر می گیرند چند درصد باید بیش از 21درصد سود برای پرداخت تسهیلات بگیرند وچون ورود به عملیات واقعی عقود اسلامی برطبق عملیات بانکی بدون ربا مستلزم ریسک خطراست لذا بانکهاوموسسات مالی اعتباری درصدد این هستند که افرادی را پیدا کنند که با تضمین هایی که شیرین ترین آنها سند ملکی در وام های کلان وگواهی کسرحقوق در وام های جزئی برای بانکها وموسسات مالی اعتباری است، با کاغذ بازی وقراردادهای صوری عقود اسلامی وام در اختیار متقاضیان قرار دهند که اگر کسی منکر این قراردادهای صوری باشد یقینا تاکنون وام از بانکها وموسسات مالی دریافت نکرده است بنابراین کسی که  وام دریافت می کند اگر تولید کننده است باید بیش ازچند درصد از وامی که گرفته است به واسطه یا کاسب بفروشد وکاسب هم همینطور بنا براین تورم برای مصرف کننده نهائی چند درصد می شودخودتان حدس بزنید می توانید از قیمت های اجناس در امسال نسبت به سال گذشته  کمک بگیرید دراین فرایند چه گروه ای سود بی خطر وزحمت می برد؟؟؟ کارمندان وکارگران وبازنشستگان  که 10درصد تا آخر امسال به حقوقشان اضافه شده بقیه درصدها را چگونه باید تامین کنند؟؟؟ حتما برای این پرسش مجلس شورای اسلامی ودولت پاسخ مناسب دارند!!!(رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ1/7/90)

/ 0 نظر / 10 بازدید