در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا

در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا

بنام خدا: دراین زورآزمایی اقشاری که بیشترین لطمه را می بینند مردانی هستند که بلحاظ اختلاف با همسرشان می بایست مهریه را نقد واقساط بپردازند که چون افزایش قیمت سکه در چندماهه اخیرخیلی فوق تورم بوده بهتر است قوه قضائیه ومجلس شورای اسلامی فکری برای بدهکاران مهریه بنمایند،گرچه غالب مردانی که مهریه های سنگین با نوع سکه طلا را می پذیرند در زمان خوش ایام خواستگاری وتحت تاثیر جوحاکم بدون اینکه حتی درآینده دور هم بتوانند مهریه را بپردازند به امید اینکه همسرشان مطالبه مهریه نمی کنند تن به قبول مهریه می دهند که این یک واقعیت غیر قابل انکارجامعه ایرانی است اما آنچه مورد توافق زوجین در زمان عقد قرار می گیرد قیمت روز سکه در زمان عقد است والبته باتوجه به قبول سکه افزایش معقول ومطابق با نرخ تورم نیز مورد توافق زوجین می باشد اما برای افزایش غیر معقول وغیرمنطقی برای این نگون بختان (بدهکاران مهریه تحت تعقیب قانون) فکری باید اندیشید. پیشنهاد می گردد مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل اجتماعی که خانواده هائی را افسرده وپریشان کرده است قانونی تصویب کنند که مبنای مطالبه مهریه در صورت عدم توانایی وتمکین مرد بر اساس قیمت روز سکه در زمان عقد با افزایش قیمت براساس شاخص بانک مرکزی باشد همانطور که اکنون در مهریه های با وجه نقد اجرا می شود.ومن الله توفیق ،قاضی بازنشسته مورخ1/7/1390

 

/ 0 نظر / 29 بازدید