نظام وظیفه عمومی باید قانون را اجرا کند وظیفه قانونگذاری ندارد

نظام وظیفه عمومی باید قانون را اجرا کند وظیفه قانونگذاری ندارد

بند د ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه بیان می دارد

د- متن زیر به‌عنوان بند (7) به انتهای ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 الحاق می‌شود:

7- -درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

همانطورکه در قانون ملاحظه می گردد بند د بسیار واضح ومشخص وکاملا قابل فهم برای افراد غیر حقوقدان هم می باشد فرزندان ایثارگران در صورت داشتن شرایط فوق براساس تایید جانبازی ورزمندگی واسارت از مراجع مربوطه به تعداد امتیازاتی که ایثارگر دارد فرزند یا فرزندان ایثارگراز مزایای این قانون می تواند استفاده کند آنچه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد واجدین شرایط می تواند تصمیم بگیرد در مورد آموزش خدمت نظام وظیفه واجدین شرایط براساس مقررات ستاد کل نیروی های مسلح درمورد آموزش است ولا غیر واین قانون احتیاج به ثبت نام از طریق پلیس +10 هم نداشته واقدام ازاین طریق در مورد 340000نفر جزکسب درآمد اسم دیگری بر روی آن نمی توان گذشت که        می توان گفت که حداکثریک درصد دومیلیارد وپنچاه میلیون تومان برای اداره پلیس +10 هم هزینه نمی شود از آنجا که از نظر نگارنده ثبت نام یک کار بیهوده بوده برای اینکه این پول استفاده شرعی پیدا کند پیشنهاد می کنم 99درصد آن درحساب مخصوص برای سربازان کم بضاعت هزینه شود

 لازم به ذکر است بند د ماده 88 برنامه توسعه که نیازبه آئین نامه اجرائی نداشته ودر متن بندهم پیش بینی آئین نامه اجرائی نشده اینکه گفته شود تعداد بیست هزارنفردر سال می توانند از مزایای قانون استفاده کنند ویا برای معافیت باید عدد امتیاز به 28 و29 برسد ازکجای بند د ماده 88برنامه توسعه ششم استخراج شده معمائی است که کسانی که این شرایط را گذاشته اند باید پاسخگودر مقابل ایثارگران باشند پیشنهاد می کنم برای هرصنف و گروه مقررات خلاف وضع می کنید ازپست ومقامی که مدیون ایثارگران هستید برای ایثارگران وضع نکنید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ورئیس ستاد کل نیروهای مسلح ورئیس نیروی انسانی ستاد مشترک ورئیس نظام وظیفه کشور وقتی مصوبه ای مراحل قانونی خود را طی کرد درمقابل قانون با همه یکسان هستند گرچه قانون ممکن است نقائصی داشته باشد اما اینکه در مقابل اجرای قانون مقاومت کنیم وبگوییم این قانون احتیاج به کارشناسی دارد ضمن اینکه این توهین به تمامی دست اندرکاران تصویب قانون است با مقاومت کننده اجرای قانون باید برخورد قانونی بشود اصلاح قانون فقط توسط قانونگذارباید انجام شود ولا غیر هر آئین نامه یا دستورالعملی که منطبق بر قانون نباشد قابل ترتیب اثر نیست واگر کسی آنرا اجرا کند بدون تردید کاری خلاف شرع وقانون انجام داده است. شایان ذکر است که مقام معظم رهبری اذن به اجرا داده اند که این قانون به مرحله اجرا رسیده است وقیدی هم به این قانون نزده اند شماره تلفن همراه برای پرسش ها یا پیامک در خصوص متن فوق از طریق تلگرام 09127380682

رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری، جانباز 15درصد با سابقه 5/13ماه حضوردرجبهه

 

/ 0 نظر / 56 بازدید