قانون مالیاتها و تکالیف

     در قانون مالیاتها، بسیاری از مواد قانونی تکالیف بسیاری را برای مؤدیان مالیاتی، مأمورین مالیات، یا اشخاص ثالث اعم از دولتی و خصوصی بیان نموده است. هر تکلیفی جهت اجرا باید ضمانت اجراهای مؤثر کیفری یا حقوقی داشته در غیر اینصورت تکالیف در زمره قواعد اخلاقی برای مکلفین محسوب می گردد، بسیاری از این تکالیف متوجه خود سازمان مالیاتی و زیر مجموعه های آن است و معلوم نیست چه کسی نظارت بر اجرای تکالیف سازمان مالیاتی دارد، قابل توجه است که در قانون مالیاتها سال 1345، در مجموع 319 ماده قانونی، 88 بار کلمه مکلف و سیزده بار کلمه موظف تکرار شده است اما در قانون مالیاتهای سال 1366 با مجموع 203 ماده، 117 بار کلمه مکلف و 17 بار کلمه موظف تکرار شده است.1که بسیاری از این تکالیف در قانون فاقد ضمانت اجرای موثر کیفری و حقوقی است

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)

/ 0 نظر / 30 بازدید