قابل توجه وکلای دادگستری چگونه مالیات دومیلیون تومانی صفر میگردد(قسمت اول)

هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

سلام علیکم: بااحترام اینجانب به وکالت از خانم ف ن وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز نسبت به مالیات سال 1389 در برگ تشخیص مالیات برمشاغل اداره امورمالیاتی شماره 360753در پرونده 92 که به تاریخ27/10/1390 صادر گردیده و در مهلت قانونی به آن از طرف موکل اعتراض شده در  تکمیل دفاع از معاف  بودن موکل بلحاظ عدم رسیدن درآمد موکل به حد نصاب مشمول مالیات بر اساس قانون مالیاتهای غیر مستقیم ،مطالب قابل توجه را بشرح این لایحه اعلام می دارم

بسیار بسیار جای تاسف دارد که مأمور مالیاتی بر مبنای مبانی غلط موکل را مشمول پرداخت بیست ویک میلیون وششصدوبیست وپنج هزار(21625000)ریال مالیات سال89 دانسته وبدین وسیله شوک عصبی به موکل وارد نموده در حالی که موکل علاوه بر اینکه از پرداخت مالیات این سال معاف است می بایست چهارمیلیون وهفتاد ویک هزار(4071000) ریال) بابت 5درصد ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی که پرداخت نموده  ودر دفترچه مالیاتی وی منعکس است به وی پرداخت یا برای سال بعد وی ذخیره گردد

اما مبانی غلط مأمور مالیاتی

 ایشان برای موکل ماهانه (دو میلیون وپانصد هزار)500000/2ریال حق المشاوره در نظر گرفته است در صورتی که درسال89 موکل یک سال واندی بوده که پروانه وکالت گرفته بوده ودفتر مستقل نداشته واوراق قضائی به آدرس وکیل سرپرست در دوره کارآموزی وی ارسال می گردیده است هیئت محترم می تواند در صورت لزوم از وکیل محترم سرپرست دوره کارآموزی وی آقای ک م ا که بیش از سی سال سابقه وکالت دارد استعلام بعمل آورد .

موکل در دفتر ایشان حتی یک مشاوره حقوقی نداشته است که البته قرائن وامارات بشرح مذکورنیزمویّد آن است ودرجای دیگر نیز مشاوره نداشته است درصورت لزوم با توجه به نداشتن بیّنه ازطرف حوزه مالیاتی سوگند متوجه موکل است که حاضر به ادای آن درحضور اعضاء محترم می باشد

اما ای کاش مأمور مالیاتی همین مبنای غلط  راملاک قرار می داد اما ظاهرا مبانی ذهنی غلط  دیگر را بدون دلائل ومدارک مستند مبنا قرار داده ودرآمد ماهانه موکل جوان وتازه کار را بیست وپنج میلیون ریال درماه در نظر گرفته وفرمول مالیاتی محاسبه مالیات را با این رقم حساب کرده است(ادامه دارد)

/ 0 نظر / 26 بازدید