رانت بسیار بسیار خوب و بهترین هدیه به سرمایه داران

             بنام خدا            

 مجوز مجلس شورای اسلامی ودولت به تاسیس موسسه های مالی واعتباری وبانک های خصوصی بهترین هدیه ورانت بسیار بسیار خوب ومستمر به متمولین وسرمایه داران میباشد. توضیحات وتبیین آن بعدا بیان می گردد، علاقمندان فعلا راجع به صحت وسقم آن فکر کنند ونظر دهند. ََََََََ

/ 1 نظر / 20 بازدید
زهرا

خدايا ما بتو پناه مى‏بريم از وسوسه‏هاى شيطان رجيم، و مكرهاى او، و از اعتماد به هوسهاى باطلش كه در دل ما مى‏افكند و وعده‏هايش و فريب و دامهايش و از آنكه در گمراه كردن ما از طريق طاعت تو و استخدام ما در معصيت تو، خود را به طمع اندازد، و يا چيزى كه او پيش ما زيبا جلوه داده در نظرمان زيبا آيد و يا چيزى را كه بما ناپسند نشان داده بر ما گران آيد. خدايا او را بوسيله عبادتت از ما بران، و به سبب سعى ما در راه محبتت به خاك ذلت بسر در افكن، و ميان ما و او حجابى قرار ده، كه آن را ندرد، و سد نيرومندى كه آن را نشكافد خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست، و شيطان را بوسيله سرگرمى با بعضى از دشمنانت از ما منصرف ساز، و ما را به حسن رعايت خود، از او نگاهدار، و مكرش را از ما دفع كن، و او را از برابر ما به هزيمت بران و نقش پايش را از حدود ما بزداى.