تعویض دفترچه خدمات درمانی وآلودگی هوا واسراف کاغذ واتلاف وقت

بنام خدا

مدتی است که دفترچه های بیمه خدمات درمانی 36 برگی شده که در سی وشش برگ 12 برگ مخصوص بیمارو12 برگ مخصوص پزشک و12 برگ مخصوص داروخانه، پارا کلینیک می باشد یعنی هر بیماردر داوازده مورد می تواند از این دفترچه استفاده کند امروز که نگارنده برای تعویض دفترچه به یکی از مراکز تعویض دفترچه مراجعه نمودم خانم دکتر بازنشسته ا س م که از اساتید قدیمی علوم پزشکی تهران بود با صدای بلند بسیار ناراحت اعتراض می کرد البته ایشان وقتی از طریق تلفنی یعنی بطور غیر حضوری از طریق پست موفق نمی شود که دفترچه خدمات درمانی را تعویض کند با وجود وضعیت جسمی که دارد مجبور می شود که در هوای آلوده تهران برای تعویض دفترچه خدمات درمانی به مرکز پیشخوان یا خدمات الکترونیکی دولت در خیابان نیاوران نرسیده به مید ان قدس مراجعه کند از قضا دفترچه ایشان صفحه آخر مقداری پاره شدگی داشته که در مراجعه به پزشک آنرا نپذ یرفته اند که همین موجب ناراحتی واذیت ایشان شده ایشان در بدو ورود به یکی از کارمندان اعتراض می کند ومی گوید خانم دفترچه شما که دوازده برگ بیشتر ندارد برک آخر هم که پاره شدگی دارد که کارمند تصور می کند که می گوید چرا برگه هائی که از دفترچه قبل می ماند پاره می کنید وبه همین جهت به وی می گوید به ما بخشنامه شده که همین سوءبرداشت از حرف کارمند باعث می شود که خانم دکتربه اوضاع واحوال موجود درکشور ازجمله آلودگی هوا واینکه چراباید صفحات دفترچه اینقدر کم باشد که مجبورشود در این هوای آلوده بیرون بیاید و به چه دلیل ازدوازده صفحه صفحه آخر را پاره می کنند بعد می گویند بخشنامه شده است این چه قانونی است واز این صحبت ها که نگارنده با لطف الهی این افتخار نصیبم شد که بتوانم تاحدود زیادی با صحبت ایشان را آرام کنم ووقتی کار ایشان در دفتر پیشخوان تمام شد وصفحه آخر پاره نشده بود متوجه می شوند که منظور کارمند از پاره کردن صفحاتی از دفترچه قبل که استفاده نشده، بوده است نه صفحه آخر دفتر جدید لذا در صدد بر می آیند که بروند واز کارمند عذرخواهی نمایند گر چه یک سوء برداشت وسایر مسائل مرتبط با تعویض دفترچه باعث ناراحتی شدید استاد  محترم  بازنشسته سابق دانشگاه شده است اما سئوالاتی در اینجا مطرح می گردد که اگر مسئولان مربوطه بتوانند به آن پاسخ دهند ممنون خواهیم شد

1-باتوجه به اینکه امروز درهر بارمراجعه به مراکز پزشکی ممکن است باتوجه به نیاز بیماردو یا سه یا بیشتر ازبرگ دفترچه توسط پزشک وغیره کنده شود این کم کردن اوراق دفترچه بیمه چه توجیهی دارد؟

2-با توجه به اینکه احتمالا بیش ازسه چهارم از مراجعات به دفتر پیشخوان  یا مراکز خدمات الکترونیکی دولت مربوط به تعویض دفترچه است آیا این مراجعات موجب افزایش تردد در سطح شهر وآلودگی نخواهد شد؟

3- هرچند از ابتدای واگذاری صدور دفترچه به مراکز پیشخوان مانند قبل از واگذاری دویست تومان برای تعویض دفترچه اخذ می گردد اما با نصف شدن تعداد صفحات آیا قیمت دوبرابر زمان قبل نشده است ؟

4- معمولا افراد برای رعایت احتیاط در مراجعه به مراکز درمانی که ممکن است دو یا سه برگ مورد نیاز باشد دو سه صفحه قبل از اتمام برگ دفترچه به مراکز پیشخوان برای تعویض دفترچه مراجعه می کنند ودر زمان تعویض عکس کامپیوتری را از دفترچه می کنند وصفحات استفاده نشده را پاره می کنند وتحویل می دهند من هر چه فکر کردم که اگر عکس را برندارند ودفترچه تا آخرین صفحه مورد استفاده قرار گیرد  ودفترچه جدید هم بدهندچه اشکالی دارد نتوانستم علت را بفهم اگر بگویند مورد سوء استفاده قرار می گیرد با وجود اینکه در هر دو دفترچه عکس استفاده کننده از دفترچه وجود دارد سوء استفاده ازآن در هاله ای از ابهام است برفرض که توسط عده معدودی سو استفاده شود باید برای جلوگیری از این سوء استفاده تمهیدی به کاربرد نه اینکه صورت مسئله را پاک کرد آیا پاره کردن صفحات قابل استفاده اسراف وتلف کاغذ که با زحمات وهزینه های بسیاری از بیت المال تهیه می شود نیست؟

5- دولت در ارائه خدمات به مردم باید ابتدا سلامتی و آرامش وآسایش ورفاه واستفاده بهینه مردم از وقتشان را در نظر بگیرد صفحات کم آیا موجب مراجعات بیشتر وتلف بیشتر وقت مردم نمی گردد ؟آیا موارد  فوق در ارائه خدمات به مردم توسط دولت رعایت می شود؟ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق)

/ 3 نظر / 58 بازدید

با سلام وتشکر از مطلب خوبتان اگر یک درصد از مردم در قبال مسا ئلی که در اطرافشان می گذرد احساس مسئولیت کنند دیگر دولت نمی تواند در ارائه خدمات اول نفع کاسبکارانه خود را در نظر بگیرد بعد سایر مسائل را

فاطمه

با سلام اگر گوش شنوا در کشور وجود داشت مردم اینقدر با مشکل مواجه نبودند

حسین

ابا سلام وقتی کسی با وکیلی با تجربه قضائی به نتیجه نمی رسدوای به حال مردمی که مظلوم واقع می شوند و وکیل هم ندارتد