از کیسه بیت المال برای فوتبال

بنام خدا ، شاید کمتر مسلمانی این حکایت را نشنیده باشد که روزی شحصی در زمان حکومت علی علیه السلام خدمت آن حضرت رسید و وقتی حضرت علی (ع) متوجه شد که او کاری شخصی دارد چراغی که مربوط به بیت المال بود خاموش کرد،ووقتی علت را از او پرسیدند فرمودند برای کار شخصی نباید از بیت الما ل استفاده کرد،آیا ما که خود را شیعه ایشان می دانیم برای هزینه کردن از بیت الما ل نباید حد و مرز و چارجوب دقیقی داشته باشیم چندین سا ل است زمزمه فروش دو باشگاه ورزشی فوتبال در میان است اما معلوم نیست چه دستهای سود جوئی مانع انجام آن است، در کشور ما در حال حاضرآنقدرجوانان نیازمند شغل ، مسکن،ازدواج هست، که با در اختیار داشتن چند میلیون تومان وام بدون بهره ودردسر تا حدود زیادی می توانند مشکلات خود را حل کنند،آیا این جوانان این گونه هزینه نمودن ها راقبول دارند ؟  داشتن چند میلیون طرفداربرای باشگاهی نباید باعث شود که هرچه توانستیم از بیت المال هزینه کنیم ومیلیارها تومان خرج خرید مربی خارجی وخرید بازیکن نمائیم شاید بسیاری از طر فداران نیز چنین هزینه هائی را از بیت المال قبول نداشته باشند، وبرفرض هم قبول داشته باشند بیت المال متعلق به چند میلیون طرفدارنیست ایران حدود75  میلیون جمعیت دارد وبیت المال متعلق به همه مردم است در حال حاضربرای بازی یک فصل بعضی از باز یکنان های این تیمها دستمزدی پرداخت می شود که برابری می کند با   حقو ق یکسا ل چند قاضی عالیرتبه دیوانعالی کشور!!! بیشتر بودجه ورزش باید اختصاص به ورزش همگانی داشته تا آحاد مردم برای سلامتی خود بتوانند ازآن استفاده کنند ومن الله توفیق، رضا نیکخوی منفرد (قاضی باز نشسته1/7 /90)

/ 0 نظر / 18 بازدید