مالیات برارزش افزوده تحمیلی ناروا بر بعضی از مصرف کنندگان

مالیات برارزش افزوده تحمیلی ناروا بر بعضی از مصرف کنندگان

بنام خدا

قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانون آزمایشی بوده که ماههای پایانی عمر پنج ساله خود را سپری می کند قانونی است پر ازایراد واشکالات قانونی ونتوانست قسمت عظیمی از بخش خصوصی را وادار به پذیرش آن نماید اکنون شرکتهای آب وبرق وگاز ومخابرات که شرکتهای دولتی هستند در فیش هائی که برای مصرف کنندگان صادر می کنند رقمی هم به مالیات اختصاص داده می شود که نمی توان به آن مالیات بر ارزش افزوده گفت زیرا مالیات بر ارزش افزوده مابه التفاوت مالیات داده وستانده است باید شرکت های دولتی ابتدا در زمان خرید کالا یا خدمات مالیات برارزش افزوده ای پرداخت کرده باشند که در زمان فروش کالا وخدمت با نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند ومابه التفاوت دو نرخ مالیاتی ارزش افزوده را با لیست به اداره مالیات بر ارزش افزوده بفرستند بنظر نمی رسد که در فروشگاههای زنجیره ای هم فرآیند مالیات بر ارزش افزوده اجرا نشود آنها هم آنچه با نام مالیات بر ارزش افزوده توسط ماشین حسابهای کامپیوتری اخد می نمایند همانرا با لیست ومبالغ برای سازمان مالیاتی می فرستند بنابراین حتی نمی توان گفت که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور 5درصد هم بنحوصحیح اجرا شود این یک تبعیض وتحمیل ناروا بر مصرف کنندگانی  است که ناچارند بلحاظ استفاده ازفرصت و وقت خود در ماه یک بار یا دوبار ازفروشگاههای بزرگ خرید کنند اگر قانون قابل اجرا است در همه جا باشد واگر قابل اجرا نیست  یا توان اجرای  آنرا ندارید به منظور اجتناب از تبعیض ناروا درهیچ جا اجرا نکنید هرچند نقدینگی هائی که از موارد قوق بدست می آید برای دولت خیلی کارساز است ولی دولت باید بنحو صحیح از مردم مالیات بگیرد تجربه پنج ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده است که این قانون با فرهنگ مردم سازگار نیست ودرآزمون این آزمایش مردود گردیده است پس باید مقنن به فکر استفاده از مالیاتی باشد که با فرهنگ مردم ایران سازگار باشد وآن می تواند مالیات اسلامی باشد که می توان با اصلاح بعضی موارد از راهکارهای مالیات بر ارزش افزوده هم استفاده کرد.ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد)

/ 1 نظر / 105 بازدید
حمید

مطلب جالبی بود. موفق باشید ;)