نقد وبررسی کاربردی قانون شورای حل اختلاف (قسمت اول )

بنام خدا:

اعتراضهای وسیع حقوقدانان به خلاف قانون اساسی وموازین قانونی بودن شوراهای حل اختلاف باعث شد که دست اندرکاران شورای حل اختلاف لایحه ای به مجلس برده تا بتوانند رسیدگی های شورای حل اختلاف را قانونی نمایند وسرانجام بعدازمدتها ازکمسیون قضائی مجلس قانونی آزمایشی بیرون آمد که به ضرس قاطع می توان گفت که حتی یکنفر از این نمایندگان تجربه کافی ولازم را درشغل قضا نداشته اند که با محدود کردن بعضی از اختیارات قبلی آئین نامه ماده189 برنامه سوم ودادن صلاحیتها به قاضی شورا بنظر خودشان مشکلات رسیدگی و صدور رای از طرف شورا رابرطرف کردند اما آیا باقانونی شدن قانون شوراهای حل اختلاف نحوه رسیدگی وصدور رای تغییرکرد؟ به قطع ویقین می توان گفت خیر البته قبل ازاینکه وارد به بررسی کاربردی بعضی از مواد قانون شورای حل اختلاف شوم چون اعتقاد راسخ به این دارم که گزارشها وآمارهای ارائه شده به رئیس محترم قوه با واقعیت خیلی فاصله دارد چنانچه آمار تفصیلی آن با دستور رئیس محترم قوه قضائیه به ایمیل من ارسال گردد بهتر می توانم واقعیت شورای حل اختلاف را بیان کنم این را بگویم که بیان مطالب در مورد شورای حل اختلاف بخاطر احساس وظیفه شرعی نسبت به انقلاب اسلامی ،حقوق مردم وبیت المال است وقطعا غرض شخصی درمیان نیست . رضا نیکخوی منفرد(قاضی بازنشسته)

/ 0 نظر / 5 بازدید