سهم هر ایرانی ازمعوقات بانکی دراختیار30نفر؟؟؟؟!!!!

رقم هشتاد هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی تایید شده است از طرفی بیان شده چهل هزارمیلیارد ازاین رقم دراختیار30نفرمی باشد که ازطرف رئیس کمسیون اصل0 9مجلس شورای اسلامی بیان شده است که 80درصد این رقم دراختیار 30نفرمی باشد که اگرمعوقات بانکی متعلق به بیت المال باشد وبیت المال هم متعلق به عموم مردم باشد تعیین سهم هر ایرانی کارچندان مشکلی نیست یک ضرب وتقسیم ساده است که دانش آموزسال چهارم دبستان هم می تواند حساب کند درفرض اول که چهل هزارمیلیارد دراختیار30نفر باشد با تقسیم آن بر70میلیون نفر جمعیت ایران سهم هرایرانی پانصد وهفتادویک هزاروچهارصدوبیست وهشت(571428)هزارتومان ناقابل می باشد واگر درفرض دوم که 80درصد رقم معوقات بانکی یعنی 80هزار میلیارد تومان در اختیار30نفر باشند دراین صورت با بدست آوردن 80درصد معوقات بانکی وتقسیم آن بر70میلیون نفر سهم هر ایرانی ازمعوقات بانکی 30نفرنهصد وچهارده هزارودویست وهشتادوپنج (914285)هزارتومان ناقابل می باشد

ما نمدانیم این 30نفر وابسته به چه جناح وگروهی هستند اما گمان بد نبرید اینها اولا جزءاز ما بهتران هستند که توانسته اند وامهای میلیاردی بگیرند لذا با افراد عادی نباید مقایسه شوند!!ثانیا اینها افراد پاک دست وامینی هستند که برای نجات اقتصاد ایران  وجلوگیری از فشارتورم به اقشارضعیف وکمک به دولت وام  دریافت کرده اند !!ثالثا گمان نکنید که اینها ازطریق پارتی بازی ،رشوه دادن،اسناد تقلبی،حیله وتقلب به منابع بانکی دست یافته اند اصلا وابدا!! رابعا گمان نکنید با زدوبند وتبانی با مسئولین بانکی ودولتی به منابع بانکی دست یافته اند یا زمانی مدیر دولتی بوده اند اصلا وابدا!! مسلمان چه معنی دارد که بدگمان باشد!!پس توصیه می شود کسانی که وام قرض الحسنه یا وام ازدواج یا وام خرید خودرو یا وام اشتغال گرفتند به موقع وام های خود را ببردازند تا مبادا به این 30نفرافراد شریف خدمتگزاروناجی کشور لطمه وارد  شود ومسئولین حکومتی مجبورشوند به این 30نفر ازگل نازکتر بگویند بندگان خدا گناه دارند تازه سرمایه خود را هم گذاشته اند حال چقدرسرمایه داشته اند وچقدرسرمایه گذاشته اند ،وچقدرسرمایه بدست آورده اند سرمایه ها درایران است یا درخارج ازایران دخالت درامورخصوصی افراد آن هم این افراد شریف خوب نیست اصلا چه معنی دارد مسلمان تجسس کند!!

/ 2 نظر / 31 بازدید

با سلام و احترام آقای وکیل شما علاوه بر اینکه قلم گیرایی در بیان مسایل حقوقی دارید قلم طنز پردازانه ی زیبایی هم دارید. خندیدیم ا لبته از آن خنده هایی که شاعر می فرماید خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است/ کارم از گریه گذشته است به این می خندم

روح الله

حاج اقا ی نیکخو ای کاش این قلم حقوقی شما اجازه انتشار در روز نامه هارو داشت شایدوچه بسا که منجربه کشف چندین اختلاس دیگر میشد