ای کاش در راهپیمائی پرشکوه22بهمن 1390اسراف کاغذ نبود

بنام خدا:

درحالی که راهپیمائی با عظمت هرچه تمامتر برگزار گردید متاسفانه کف خیابانها و پیاده روها از پوسترها و کاغذهائی که برروی آنها شعارهای مرگ بر آمریکا نوشته شده بود پر بود پیش خود فکر کردم این همه اسراف کاغذ که بسیاری از آنها درکاغذ های برقی گرانقیمت بود اگر نبود یا به یک هزارم تقلیل می یافت آیا تاثیری در شور وهیجان وحضورچند میلیونی مردم داشته بنظر من که نداشته چون فکر نمی کنم پوسترها وشعارهائی که پس از مدت کوتاهی به زمین انداخته می شود بود ونبود آن تاثیری درشور وهیجان مردم داشته باشد چه بسا بسیاری از مردم ازاین همه اسراف وهدر رفتن بیت المال آزرده هم شده باشند بیت المال می گویم چون بیشترین کاغذ ها مربوط به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وبعد ازآن روابط  عمومی شرکت ارتباطات سیار(همراه اول)وازسازمان دانش آموزی وزارت آموزش وپرورش وخبر گزاری شبستان وغیره هم کم وبیش پوسترهائی ملاحظه می شد که بودجه همه اینها از بیت المال تامین می گردد واز بخش خصوصی هم پوسترهای فراوانی ازجبهه متحد اصولگرایان و حزب موتلفه اسلامی به چشم میخورد که بنظر می رسید بیشتر مطرح کردن خود برای انتخابات اسفند ماه امسال است  متاسفانه درکشور نها د یا ار گانی که نظارت بر مصرف صحیح بودجه داشته باشد وجود ندارد و حتماباید اعتبارات باقیمانده را تا آخر سال  استفاد ه کنی تا برای سال بعد همین  اعتبارات ویا اعتبار بیشتری  بتوانی دریافت کنی که این یک رسم برای همه وزارتخانه ها شده که اگر اعتباری مانده باشد  لوازم خود را نو میکنند تا اعتبارات مصرف گردد و نهایت بررسی درتفریغ بودجه  این است که برای بودجه که مصرف شد صورتحساب یا فاکتور داشته  باشی واگر تخلفی هم وجود داشته باشد چون تفریغ  بودجه هرسال حداقل یکی دوسال بعد انجام می پذیرد امیدی هم به رسیدگی به تخلف نیست بنظر می رسد که جایگاه یک دادسرای اختصاصی بادادستان مخصوص بیت المال ودادگاههای اختصاصی بیت المال که بتواند هم ورود به لزوم یا عدم لزوم اختصاص بودجه درمواردی که به بیت المال ارتباط دارد را داشته باشد و بتواند پیشنهاد حذف ردیف بودجه ویا تقلیل اعتبارات را به مجلس شورای اسلامی با بررسی های کارشناسی ومدارک متقن بدهد ومجلس هم در مدت کوتاهی به حذف یا تقلیل بودجه پس از پیشنهاد دادستان بیت المال وبررسی آن رای دهد  واز این جهت دادسرای اختصاصی نظارت بر مصرف صحیح بیت المال را نیز بابررسیهای کارشناسانه عهده دار باشد انشاءالله در فرصتی دیگر ضرورت چنین نهاد یا ارگانی بنحو مبسوط تری بحث خواهد شد اگر ما در کشورمان فقیر وافراد زیر خط فقر نداشتیم بازمقررات ودستورات اسلام به ما اجازه چنین اسراف کاری را نمی داد حال آنکه در کشور دهک های فقیرومحروم فراوان داریم ودر مذمت اسراف روایات فراوانی از ائمه معصومین علیهم السلام وجود دارد ودر قران کریم اسراف کاران برادارن شیطان خوانده شده اند بهتر است شعار مرگ بر آمریکا را با قطع هر گونه وابستگی واستقلال فرهنگی واقتصادی عملا محقق کنیم لازم به ذکر می دانم بیان کنم که پایه گذار وتدوین کننده  قانون مالیاتهای فعلی آمریکائی ها بو ده اند وبا وجود منابع غنی مالیاتهای اسلامی بعد از انقلاب تا کنون اقدامی برای جایگزینی آن بعمل نیامده است.و من الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد) 

/ 0 نظر / 27 بازدید