راهکارهائی برای ایجاد شور وحماسه سیاسی

راهکارهائی برای ایجاد شور وحماسه سیاسی

بنام خدا

بی شک نامگذاری سال 1392 توسط مقام معظم رهبری به سال حماسه سیاسی اقتصادی در قسمت حماسی آن در درجه اول به انتخابات ریاست جمهوری ودر درجه دوم به انتخابات شوراها  مربوط می شود که از رهگذر انتخابات پرشور وحداکثری حماسه اقتصادی نیز با مشارکت ملّت و روی کار آمدن دولت کارآمد  انشاءالله تحقق یابد. ارگان هائی از قبیل شورای نگهبان وصدا وسیمای جمهوری اسلامی وائمه جمعه وجماعت درایجاد حماسه پرشور نقش کلیدی دارند نگارنده را عقیده بر این است که شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداها اگر تاییدشان وهن نظام وارزشهای اسلام و انقلاب نباشد مانند ادوار گذشته سختگیری ننماید این کشور متعلّق به همه ایرانیان است ونباید مشارکت را ازعده ای که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند گرفت اگر کسی با لقوه قابلیت های مدیریتی دارد که فرصت ظهور درمدیریت کشور نداشته یا اساساً باند بازی های مدیران تصدی کننده پست های مدیریتی به وی فرصت نداده باشد باید به او امکان حضور داد البته نگاه شورای نگهبان هم نباید معطوف به این باشد که با تایید صلاحیت کاندیدا به او فرصت داده می شود که چندین ساعت بطوررایگان از امکانات بیت المال استفاده کند وهر چه دلش خواست با مخاطب های میلیونی برای مردم بیان کند  وچه بسا نظام وارزش های نظام را زیر سئوال ببرد بنابر این نباید تعداد آنها زیاد باشد که البته اگر تعداد کاندیداها زیاد باشد بدیهی است که سازمان صدا وسیما باید اعمال مدیریت نماید مثلا یک حداقل ویک حداکثر استفاده ای را از امکانات صدا وسیما در نظر بگیرد که حداقل آن برای همه کاندیداها رایگان باشد و استفاده حداکثراز امکانات مشمول هزینه مثلاً20درصد آن باشد واگر کاندیدا توانست در انتخابات مثلاً 10 درصد آراء ماخوذه را بدست آورد هزینه پرداخت شده به وی مسترد گردد البته بنحوی هم نباشد که از امکانات حداکثری فقط متموّلین بتوانند بهره ببرند شورای نگهبا ن بهتر می داند که حتی یک رای ممکن است در سرنوشت انتخابات موثر واقع شود اجازه بدهید افراد مطرح هم خود را محک بزنند رئیس جمهور باید در چارچوب قانون موضوعه کشور کار کند وحرف آخر را هم در قانون مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان می زند نهایت اینکه با زیاد بودن تعداد ممکن است انتخابات به مرحله دوم بیفتد البته در تعداد کم هم این امکان هست بنظر اگر مردم با شوق ورغبت  با مشارکت حداکثری در دو مرحله شرکت کنند بهتر از این است که با بی رغبتی ومشارکت کمتر در یک مرحله شرکت کنند بنابر این حذف کاندیداها با نگرش سختگیرانه نه تنها ممکن است موجب دلسردی کاندیدا باشد بلکه ممکن است موجب بی تفاوتی وعدم شرکت بستگان و وابستگان و دوستان کاندیدا گردد نکته دیگر اینکه برای شرکت در انتخابات فقط از امام خمینی رضوان الله علیه وشهدا وایثارگران مایه نگذاریم  از کاستیها وسوء مدیریتها در استفاده از امکانات دولتی ورانت خواری و نا کارآمدی و ناتوانی ها ی مدیریت ها وباندبازی ها و واتلاف بیت المال و از دغدغه های بهداشت ودرمان مردم ونحوه وچگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر ورفع فقرو محرومیت زدائی  و حل مشکلات جوانان در شغل و مسکن وازدواج آنها  فقط سخن نگوییم وشعار بدهیم بلکه راهکار ارائه نمائیم ونیز از مشکلات مردم درادارات دولتی خصوصا دستگاه قضائی وگرفتاران درزندان ها وارائه راهکارهای مناسب حل آن و علل گرانی ها وتورّم وروشنگری وشفاف سازی مسائل اقتصادی وبودجه ونحوه هزینه نمودن آن صادقانه با مردم سخن بگوییم و واقعاً  از سر احساس  مسئولیت ودلسوزی برای مردم خصوص جوانان عزیز کشور بخواهیم مشکلات را برطرف کنیم ودر صدد توسعه امنیت وآزادی  وعدالت اجتماعی ورفاه عمومی باشیم بطوری که مردم احساس کنند با رای دادن در سرنوشت  خود و کشور خود سهیم می شوند ورای را با شوق وعلاقه بدهند نه با بی رغبتی وبرای رفع تکلیف و من الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق          

/ 0 نظر / 19 بازدید