ظلم مراجع قضائی درحق یک وکیل دادگستری

[Forwarded from رضا نیک خو]
بنام خدا
ظلم مراجع قضائی درحق یک وکیل دادگستری

آقای ک ا در سال 1390 وکالت اولیا دم دونفر متوفای افغانی را بعهده می گیرد، درجلسه رسیدگی ، شعبه 102  دادگاه عمومی به جهت ایراداتی که به انحصار وراثت سفارت کبرای افغانستان وارد بوده، توصیه به مصالحه می کند با قبول طرفین مقرر می شود که مقدمات کار توسط وکیل اولیا دم فراهم گردد،چون در وکالتنامه وکیل مصالحه قید نشده بود رئیس دادگاه با اوردن صفحه وکالت پرونده را به طرف وکیل بر می گرداند که اگر اختیار سازش دارید سازش ومصالحه را قید نمایید وکیل با توجه به اعتماد به وکیل غیر دادگستری درقبول مصالحه  درحضور رئیس دادگاه این کار را انجام می دهد که بعدا بطور کتبی هم دستخطی دائر بر قبول مصالحه اخذ می نماید پس از اینکه مصالحه انجام می گیرد به جهت بالا رفتن ارزش دیه  وکیل دیگری که وکالت متهم دیگری را در پرونده بعهده داشته  ظا هرا با غرض ورزی و با تحریک وکیل غیر دادگستری اولیا دم وگرفتن یک وکیل قوه  قضائیه برای طرح شکایت کیفری دائر برجعل واستفاده از سند مجعول با توجه به الحاق سازش ومصالحه موخر به وکالتنامه از طرف اولیا دم، شکایت کیفری علیه وکیل اولیه مطرح می شود و ابتدائا در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب در سال 90 می گردد به منع تعقیب مذکور اعتراض می شود،دادگاه نقص تحقیقات می گیرد بازپرس در مقام برطرف کردن نقص این بار بدون اینکه ازتصمیم قبل خود عدول کند کیفرخواست صادر می کند و دادگاه شعبه 102 دماوند پس از رسیدگی اقای ا س را به شش ماه حبس محکوم می نماید با اعتراض اقای ا س پرونده به شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال می شود  دادگاه تجدیدنظر بدون اینکه وارد ماهیت شود با تصمیم از دادگاه شعبه 102 ایراد میگیرد که برای دوجرم جعل واستفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین شده پرونده را اعاده می نماید
در این مرحله جهت تحکیم مبانی دفاع جهت درخواست صدور حکم به برائت اینجانب با درخواست خودم از اقای ا س بعنوان وکیل دخالت نموده و لایحه مستند ومستدلی در راستای اثبات جرم نبودن موضوع شکایت به دادگاه تجدیدنظر ارائه نمودم.
شعبه 102 بدون اینکه اشاره ای به تصمیم دادگاه تجدیدنظر نماید رای اصلاحی صادر وبرای جرم جعل شش ماه حبس وبرای جرم استفاده از سند مجعول نیز شش ماه حبس تعیین مینماید شعبه 34 با ذکر اسم وکیل بدون اینکه نفیا یا اثباتا در مورد دفاع وکیل اظهار نظری بکند مجازات را از حیث جعل به 4 ماه حبس واز حیث استفاده از سند مجعول به 3 میلیون جزای نقدی تبدیل می نماید نسبت به این رای قطعی از طرف اقای ا س تقاضای اعاده دادرسی می شود شعبه 34 دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی صادر می کند وپرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون اینکه در مواردی که دیوانعالی در رای تجویز اعاده دادرسی به ان اشاره کرده بررسی ویا اظهار نظر نماید به موارد دیگری که ارتباطی با جرم جعل واستفاده از سند مجعول نداشته پرداخته ونهایتا اعاده دادرسی را رد نمود که اقای ا س به جهت اینکه شعبه 34 تجدیدنظر در خصوص موارد ذکر شده در رای دیوانعالی اقدامی نکرده  مجددا اعاده دادرسی می دهد که شعبه 34 دیوانعالی  اعاده دادرسی مجدد را نپذیرفته و اشاره کرده که ماده 477 ا.د.ک می تواند مورد تقاضا قرارگیرد
شایان ذکر است که با شکایت وکیل قوه قضائیه اولیا دم در شعبه 7 دادگاه انتظامی در رایی 3 خطی که حداقل داری سه ایراد اساسی است آقای ا س را ازبهمن ماه سال  92 تاکنون بدون تعیین مدت تعلیق معلق از انجام فعالیت وکالتی نموده است
چندی پیش معاون اول رئیس قوه قضائیه در پرسش یکی از خبرنگاران وکلا را باعث اطاله دادرسی دانست که بعضی از وکلای محترم عکس العمل مناسب هم نشان دادند البته نباید هم انتظار داشت که بگویند ایراد ازنظام قضائی است
ما حاضریم در یک مناظره مستقیم در رسانه های ارتباط جمعی باآمارو ارقام ثابت کنیم که ضعف مدیریت،ضعف نظارت، ضعف قانون انتطامی بی دقتی در رسیدگی،عدم اطلاع کافی از مبانی علمی قضائی و بعضا فساد،بیش از 90 درصد دلایل اطاله دادرسی است که مربوط به تشکیلات قضائی می باشد و مورد فوق یک نمونه از اطاله دادرسی است که متاسفانه با قطعی شدن رای مصالحه به میزان معین دیه از سال 92 تا کنون ریالی به اولیا دم که انزمان چند صغیر در بین آنها بود پرداخت نشده وامیدی هم نیست که به مبلغ مورد مصالحه در اینده ریالی اضافه شود اگرکسی علاقمند به مطالعه بیشتر و ملاحظه آرا است میتواند با جستجوی در عناوین آرا برتر در عنوان دفاع وکیل از وکیل دادگستری ملاحظه کند لازم به ذکر آقای اس به جهت طولانی شدن مدت تعلیق ونتیجه نگرفتن از آرا دادگاه حاضر به تمکین به رای می شود وبا توجه به بیماری قلبی که چند بار مورد عمل قرارگرفته به پزشکی قانونی مراجعه می کند تحمل حبس را تایید نمی کند با نامه پزشک قانونی به شعبه 34 برای تبدیل حبس مراجعه می کند ولی

/ 0 نظر / 58 بازدید