دعوی اعسار واطاله دادرسی وپیشنهاداتی جهت اصلاح

 

بنام خدا

                      دعوی اعسار واطاله دادرسی در دعاوی حقوقی

نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین در دعاوی حقوقی بعضا دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی مطرح می گردد که دادگاه نخستین ابتدا می بایست به دعوی اعسار رسیدگی نماید که غالبا دادگاهها وقت رسیدگی تعیین می نمایند که ازجهت مقررات الزامی به آن نیست و پس از رسیدگی رای صادر می نمایند که رای می بایست به طرفین ابلاغ گردد که چنانچه رای بر قبول اعسار باشد ممکن است طرف مقابل اعتراض کند ودر صورت رد اعسار مدعی اعسار می تواند اعتراض کند که دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی می کند دادگاه تجدید نظر چنانچه  قبول دعوی اعسار را تایید کند پس از ارسال پرونده به دادگاه نخستین پرونده در دعوی اصلی به جریان می افتد وچنانچه رد دعوی اعسار را تایید کند ویا قبول دعوی نخستین را با نقض آن رد نماید پس از ارسال پرونده به دادگاه نخستین مدیر دفتر دادگاه می بایست اخطار رفع نقص در صورت عدم مراجعه مدعی اعسار به دادگاه، صادر نماید که در صورت عدم مراجعه در مهلت ده روزه جهت رفع نقص مدیر دفتر دادگاه قرار رد  دادخواست را صادر می نماید که این قرار رد دفتر قابل اعتراض در همین دادگاه صادر کننده قرار است که رای آن قطعی است وپس از این مرحله دادخواست دهنده باید دادخواست خود را تجدید کند ملاحظه می گردد که پرونده تا این مرحله با اوصاف مذکور سه بارآمار شده است اما  اکنون باید دستور وقت رسیدگی برای آن صادر کرد  که این مراحل ممکن است بیش از یک سال بطول انجامد ودقیقا همین مراحل برای اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر رخ می دهد  وهمچنین پس از اینکه در احکامی که محکوم به آن نقدی است در صورت دعوی اعسار وتقسیط رخ می دهد و از همین جهات است که محکوم له چنانچه بتواند حکم بنفع خود را اجرا کند ازدادگستری ناراضی است آمار دقیقی از پرونده های اعسار در دسترس نیست  اما  با اوصاف ذکرشده  وبا اوضاع واحوال مردم می توان حدس زد که حداقل یک سوم پرونده های حقوقی به دعوی اعسار اختصاص دارد

 پیشنهاداتی جهت اصلاح اطاله دادرسی از دعوی اعسار در پرونده های حقوقی

1-برای رسیدگی به دعوی اعسار حداکثر زمان، تعیین گردد.

2-دعوی اعسار در هر مرحله نیاز به صدور رای وابلاغ آ ن به طرفین پرونده نداشته باشد ونظردادگاه در غالب تصمیم اتخاذ گردد،وقابل اعتراض نباشد وتصمیم جزء آمار پرونده های مختومه محسوب نگردد.

3- پس از صدور تصمیم  با توجه به حداکثر زمان تعیین شده برای اعسار مد عی اعسارخود پیگیر پرونده خود باشد ودر صورت لزوم به ابطال تمبر چنانچه ظرف سه روز اقدام نکرد بدون تصمیم گیری از طرف مدیر دفتر پرونده با یگانی وقابل رسیدگی مجدد ولو با درخوا ست به ابطال تمبر نباشد.ودعوی اصلی با رعایت مقررات مجددا طرح گردد

4- با وجود تراکم کار در دادگاهها ونبودن وقت کافی  برای بررسی وضعیت مدعی اعسار و  نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد مدارک ارائه شده وعند الاقتضا تحقیق محلی  گروه تحقیقی از کارمندان متدین ومورد وثوق در وقت غیر اداری با دادن اضافه کار مکفی با تفکیک اوراق مربوط به اعسارازپرونده، در اختیار گروه تحقیق قرارگیرد، گروه تحقیق با مصاحبه وبررسی صحت وسقم مدارک وتحقیق از شهود وعند الاقتضا تحقیق محلی گزارش خود را به دا دگاه ارائه تا دادگاه پس از ملاحظه گزارش در صورت لزوم وقت رسیدگی تعیین نماید.

5- در صورت رد دعوی اعسار مدعی اعسار به یک سوم یا نصف هزینه دادرسی بعنوان جریمه محکوم گردد وطرح  مجدد دعوی اصلی بدون ضمیمه نمودن قبض جریمه امکان پذیر نباشد.

 از آنجا که اطاله دادرسی موجب ایذا واذیت مردم است وبعضی از موارد مذکور نیاز به قانون گذاری دارد لذا با اخذ پیشنهادات صاحبنظران وتنقیح وتکمیل آن به عنوان یک لایحه فوریتی با پیشنهاد به دولت ویا یک طرح فوریتی از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی طرح گردد.امید است که چنین شود تا مقداری از رنج مردم در رسیدگی به پرونده هایشان کاسته گردد. ومن الله توفیق.

                                     رضا نیکخوی منفرد ( مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران )         

 

 

 

 

/ 2 نظر / 108 بازدید
سعید

باسلام میخواستم بدانم آیا جرایمی که کلاهبرداری باشد وطرف در زندان باشد میتواند تقاضای اعسار کند.وچگونه میتوان رد اعسار کرد تا بدهی را از کلاهبردار پس گرفت

محمد

من یک پرونده دارم که مربوط به تیر ماه سال ۹۱ است قاضی در فروردین ۹۲ رای به نفع اینجانب داده و وکیل محکوم از فروردین تا حالا که بهمن ماه است با تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و سپس تقاضای تجدید نظر در مورد رای صادر شده ( رد اعسار ) دادرسی را طولانی نموده است . با اینکه هم محکوم و هم وکیل ایشان از ابتدا می دانستند که قاضی رای به نفع آنها نخواهد داد زیرا کاملا پرونده مشخص بود. در حقیقت فقط قصد وکیل و محکوم آزار و اذیت اینجانب بوده است که قانون هم به آنها کمک کرده است.