زهی خیال باطل که نمایندگان مجلس مالیات بر خانه های خالی را تصویب کنند

بنام خدا:

تیتردرشت روزنامه همشهری 14/4/91از این خبر می دهد که مالیات خانه های خالی در انتظار تصویب مجلس است چندین سال است که  بیشتردرآستانه تابستان وجا به جائی مستاجرها از این شعارها داده می شود شاید به این دلیل است که مالکین ممکن است بترسند واجاره را خیلی بالا نبرند! !!وتعدادی ازخانه های خالی به اجاره برود وتا حدودی جو اعتراض مستاجرها را  در افزایش بی رویه اجاره بها منازل مسکونی کاهش دهند مالیات بر خانه های خالی تا تاریخ 27/11/1380 در قانون مالیاتها وجود داشت حال اجرا می شد یا نمی شد بماند که با اصلاحات در تاریخ مذ کور از قانون حذف شد حال چگونه ممکن است آنرا احیا کنند در حالی که بعید نیست تعدادی از نمایندگان خود مالک یا سهام دار این خانه های خالی باشند وضرب المثل جالبی می گوید چاقو دسته خود را نمی بُرّد کار بسیاری از این خانه های خالی از اخذ مالیات هم گذشته ومشمول احتکاراست آیا کسی که مصالح ساختمانی را ده الی پانزده سال پیش خریده وملک را ساخته ویا نیمه ساخته نگه داشته باید امروز به قیمت روز بفرو شد وهیچ مرجعی هم نباشد که به کار اورسیدگی کند واو را وادار به تکلیفی نماید چرا ساخت وساز در این کشور نباید سودی کمتر از40الی50 درصد داشته باشد وحتی یک( 1)درصد آنرا مالیات ند هد اشتباه از آنجا شروع شد که کار برخورد بامحتکرین وگران فروشان وکم فروشان را ازدادگاهها گرفتیم وبه تعزیرات حکومتی با وجود غالب بودن اقتصاد دولتی سپردیم یعنی بر خلاف قانون اساسی قضاوت در امور فوق را به غیر قاضی سپردیم و تا زمانی که  دادگاهها امور فوق را بعهده نگیرند واقتصاد دولتی ورانت خواری وسرمایه داری افسار گسیخته خصوصی در این کشورحکومت کندواصلاح نگردد و نیزمالیاتهای اسلامی جایگزین مالیاتهای غیر کارآمد، پیچیده پوسیده وبعضا فاسد فعلی  نشود چندان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و محرومین نیست. ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد)

/ 0 نظر / 20 بازدید