تبریک به دولتمردان برای عدم فروش باشگاههای پرسپولیس واستقلال!!

بنام خدا

درحالی که طبق آمارهای رسمی 1.5 میلیون نفر ازجوانان این کشوربیکار هستند وبا چند میلیون تومان می توان شغل مولّد ایجاد کرد عدم فروش دو باشگاه دولتی بعلت اهداف سیاسی مساوی با این است که علاوه بر اینکه میلیاردها تومان به بیت المال برنگردد میلیاردها تومان هم از بیت المال برای باشگاه داری دولتی هزینه گردد!!! البته اهداف سیاسی همان اهلیت خریداران است که مبادا زمانی ........  بنابر این باید به زیرکی وهوش دولتمردان تبریک گفت !!!اگرکسی غیر ازاین عقیده دارد در قسمت نظراین مطلب ما را ارشاد نماید 

/ 0 نظر / 41 بازدید