قمت مسکن و اجاره بی ضابطه ونظارت (قسمت دوم نکات مهم ناگفته برنامه پایش ومناظره

قیمت مسکن و اجاره بی ضابطه ونظارت (قسمت دوم نکات مهم ناگفته برنامه پایش ومناظره مسکن)

بنام خدا

در حالی که خرید مسکن یا اجاره آن در زندگی بسیاری از مردم نقش مهم واساسی دارد متاسفانه بعد از انقلاب توسط دولتها هیچگونه نظارتی اعمال نشده وبعضا سالهایی برای خواباندن تب بالای اجاره بها متوسل به شعارهائی شده که تاثیری در پایین آوردن قیمت هم نداشته که از جمله آن شعارها مالیات برخانه های خالی بوده است هم اکنون اگر در سراسر کشور برآورد قیمت مسکن های خالی شود بدون شک و تردید با بودجه چندین سال کشور برابری می کند آهن وسیمان وسایر مصالح ساختمانی که بعضا توسط کارخانه های دولتی تولید می گردد از بودجه کشور وبرای رفاه مردم تولید گردیده و می بایست مورد استفاده افراد نیازمند مسکن قرار گیرد اما عده ای که صحیح ترین وجه آن این است که بگوئیم از اقتصاد نابسامان کشور ونبودن یک نظام مالیاتی درست پولهای بسیار بی ضابطه بدست آورده اند آنرا در مسکن سرمایه گذاری کرده اند وبا پولهای   بی ضابطه وبعضا باد آورده قیمت مسکن را هم خود تعیین کرده و می کنند وچون به اندازه کافی سرمایه ودرآمد دارند حتی چندین سال هم تا بدست آوردن قیمت مورد دلخواه خود مسکن های ساخته شده را خالی نگه می دارند و چون بعضا مسئولینی ازحکومت همانطور که در قسمت اول این بحث بیان شد                   سرمایه داروسرمایه گذاردر این بخش هستند ترس ودغدغه ای هم ندارند که    می توان گفت که اینها احتکاردر امرمسکن ضروری ترین نیاز مردم کرده اند اگر ضابطه وقانونی هم در مقطعی از زمان بوده مثل مالیات برخانه های خالی تا قبل از سال 1380 عملا قانون متروک بوده است واجرای موثری در کار نبود که شاید بدلیل متروک بودن آن درسال 1380 از قانون مالیاتها حذف گردید چرا دولتهای بعد از انقلاب درحالی که هم مصالح ساختمانی در هر مقطع زمانی دارای قیمت معین بوده و انشعابات برق وآب وگاز وتلفن وهزینه های شهرداری نیز دارای قیمت معینی بوده است وبراحتی کف وسقف یک واحد مسکونی ساخته شده قابل ارزیابی وبرآورد است ومرغوبترین املاک در بهترین نقاط بدون وجود این امکانات شهری در اختیار دولت ،فاقد ارزش می باشند چرا دولتها تاکنون نظارت وکنترلی بر قیمت زمین وبنای ساخته شده در آن ندارد چرا دست سرمایه گذاران را در امر مسکن آنقدر باز گذاشته اند که به سودی کمتراز 50درصد قانع نبوده ونیستند قسمتی از پاسخ به این چرا ها در قسمت اول این بحث داده شد اقتدار قوی و واقعی یک حکومت در برخورد مناسب با افراد قوی وبرخوردارکشوربدون هیچ گونه مسامحه می باشد حکومت علی علیه السلام که ما افتخار شیعه بودن آنرا داریم چنین بود بنابراین حکومت بر ضعفا وهزینه نمودن از بیت المال وعدم تلاش شایسته وجدی در قوی نمودن ضعفا شایسته یک حکومت مقتدر نیست    ومن الله توفیق                                                                                                                         رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق

 

/ 0 نظر / 23 بازدید