آقای دادستان کل ،افزایش حقوق کارکنان دولت وکارگران بخش خصوصی چقدر؟

 

 بنام خدا

 قیمت اعیان ششگانه که دیه از حیث قانون باید بر مبنای آن تعیین گردد برای سهولت در اجرای احکام منتج به دیه قیمت آن در هرسال تعیین می گردد آقای دادستان کل شما که برای سال آینده بطور قطعی اعلام می کنید لطفا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هرسال تعیین می کنند در صد افزایش را پیشنهاد نمایید  هنوز برای عده ای افزایش 67میلیونی دیه برای ماههای غیر حرام و90میلیون برای ماههای حرام برای سال 1390جا نیفتاده بود که مواجهه با اعلام جنابعالی برای سال1391نودوچهار(94)میلیون تومان برای ماههای غیرحرام وبرای ماههای حرام همین مبلغ بعلاوه30درصدشدیم یعنی اعلام افزایش دیه در مدت کمتر از یک سال به بیش ازدوبرابر قیمت قبلی اگر قرار باشد که دیه به مبلغ اعلام شده تثبیت گردد وحقوق کامندان و گارگران در همان سطح افزایش سالهای گذشته باشد پس افزایش بودجه مخصوص ساختن زندان برای محکومین دیه را به مجلس پیشنهاد دهید یا تمهیدی برای زندانیان دیه درآینده بیندیشید موفق باشید ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته)

/ 1 نظر / 21 بازدید

با سلا و تشکر از مطالب خوب و به روزتان.خدمتتان عرض می کنم که ملت ما به این ناهماهنگی در امور عادت کرده و اگر به تناسب میزان دیه حقوق کارمندان وکارگران هم افزایش بیابد ترک عادت شده و ترک عادت هم همانطور که مستحضرید ازموجبات مرض است. با توجه به افزایش میزان دیه یقینا مبلغ بیمه نیز به تناسب آن بالا می رود(که البته هماهنگی در افزایش قیمت ها در کشور عزیزمان از قاعده ی مطروح در فوق مستثنی است) و بیمه نمودن اتومبیل برای بسیاری از اقشار جامعه مبدل به تکلیفی مالایطاق خواهد شد.تنها می توان افسوس خورد بر حال آن مصدوم یا جان باخته ای که به دلیل بیمه نبودن مقصر حادثه آسیبش بی جبران و خونش به هدر میرود و زندانی کردن مقصر هم دردی از او دوا نخواهد کرد.