شام وپذیرائی9000000(نه میلیون تومانی)وجمع آوری اعانه برای فقرا

بنام خدا

در یکی از مساجد شمال شهر تهران درشب جمعه که مصادف با شام ولاد ت امام حسن عسگری علیه السلام بود برای ایام عید ققرا اعانه جمع آوری شد که معمولا در بسیاری از مساجد تهران شبهای جمعه برای فقرا اعانه جمع می شود که جا دارد ازهیئت امناء مساجد تقدیر وتشکر گردد به خصوص از رئیس هیت امناء مسجد موصوف که الحق والانصاف درجمع کردن کمک برای فقرا بالاخص جهیزیه گمان نمی کنم درسطح کشورنظیری برایش باشد خدا به توفیقات واجر وپاداش معنوی ایشان بیفزاید ،کاش ایشان بااین همه شور وشوق درکمک به فقرا ونیازمندان  واقعی وزیر رفاه کشور می بود در مراسم مولودی پس از جمع آوری اعانه برای فقراء شخصی به مزاح یا جدی به  ایشان گفته بود که پول شام امشب جمع شد که ایشان از پشت تریبون مسجد با تاکید زیاد بیان داشت که ریالی ازکمک برای فقرا هزینه شام امشب که هزینه شام وپذیرائی آن  نه میلیون شده  نخواهد شد وهرمخارجی در این مسجد برای خود حساب جداگانه دارد وخیالتان راحت باشد که پو لی که برای فقرا جمع می شود فقط برای فقرا هزینه می شود البته اگر مساجد ما به مناسبت تولد امامان معصوم نیز شام مختصر ومفیدی بدهند پسندیده است اما دادن شامی که مرسوم درمراسم مولودی نبوده با تشریفات وتجملات چندان ضرورت ندارد وبهتر بود هیئت امنا بانیان محترم را هدایت به شام مختصر ومفید می نمودند وبقیه پول شام را به مصرف 150خانواده فقیرتحت پوشش مسجد می رساندند بنظر با یک پنجم این پول می شد شام مرسوم دراین مراسم را برای افراد حاضر درمسجد  پوشش داد البته این درموردی است که بانی برای مخارج پذیرائی وجود داشته باشد، وچنانچه پولی عده ای برای مخارج متعارف مسجد بدهند صرف آن برای مخارج غیر متعارف بنظر اشکال شرعی دارد که می توان این مسئله را از روحانی همین مسجد که شخص فاضلی است پرسید که به احتمال قوی هیئت امناء این مسجد واقف به این موضوع باشند غرض از بیان این مطلب بیشتر تشکر بود وکمی هم.انتقاد وپیشنهاد.که امید است همینطور که هیئت امناء این مسجد برای فقرا فعالیت می کنند در دولت جمهوری اسلامی هم افرادی پیدا شوند که با این همه درآمد ومنابع ثروت درکشور دراسرع وقت فقر را درکشور ریشه کن کنند تا چنانچه اعانه ای در مساجد جمع می شود برای فقرا مسلمان سایرکشورها مصرف گردد البته اسم مسجد ورئیس هیئت امناء وروحانی مسجد به این دلیل  برده نشد چون اجازه دراین مورد نداشتم اخلاقا درست نمی دانستم.ومن الله توفیق

/ 0 نظر / 34 بازدید