یک نکته مهم در گزارش رئیس محترم قوه قضائیه به مقام معظم رهبری

از ابتدای انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه  شنیده می شد که ایشان نظر مساعدی همانند نظر اکثر قریب به اتفاق قضات وکلا وحقوقدانان کشور نسبت به شورای حل اختلاف ندارد وتا کنون در جلسات وسخنرانی ها خوشبختانه حمایتی از این تشکیلات عریض وطویل نداشته اند  اما اخیرا شنیده شده بود که مسئولین شورای حل اختلاف  نظر ایشان را نسبت به این تشکیلات مساعد نموده اند  که اگر چنین بوده حتما با آمارها وگزارشات خلاف واقع بوده از جمله اینکه 70 درصد مردم از عملکرد شوراها راضی هستند که رئیس محترم قوه  نیزمجوز استخدام پانصد قاضی را برای شورای حل اختلاف پذیرفته اند که در این وبلاگ در شش مبحث  مورد نقد وبررسی قرار گرفت با توجه به گزارش عملکرد این قوه به مقام معظم رهبری که کوچکترین اشاره ای به این تشکیلات عریض وطویل که از دادگستری هم جلو زده نشد می توان چنین نتیجه گرفت که همچنان تشکیلات شورای حل اختلاف محلی از اعراب برای ایشان ندارد وباید ایشان را برای برخورد منطقی وبنیادی با این معضل مهم قضائی یاری نمود ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته)

/ 0 نظر / 25 بازدید