آقای دکتراحمد توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی (خود را سرزنش کنید)

بنام خدا

باسلام واحترام،اگر گروه آریا در ظرف6سال ثروت خود را94هزار برابر کرده است آیا سیستم قانونگذاری کشور مشکل ندارد،حتما می دانید که این ثروت اندوزی منحصر به این گروه نیست،وبعد از انقلاب اسلامی هزاران نفر باسوء استفاده از بیت المال ثروت اندوزی های فراوان نموده اند، اگر در کسب وکارشان تقلب ،کم فروشی،گرانفروشی نکرده باشند قسم حضرت عباس می توان خورد که مالیات قانونی خود را مطابق قانون پرداخت نکرده اند هرکس مدعی پرداخت است هم بطور واقع ثروتش را عرضه کند وهم مدارک پرداخت مالیاتش را فکر نمی کنم حتی یکنفرهم پیدا شود من حاضرم جایزه بگذارم اگر کسی درمیلیاردرها   پیدا شد جایزه اش را اعلام می کنم .نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به جای جایگزین کردن مالیاتهای اسلامی باقانون مالیاتهای قبل از انقلاب تغییراتی هرچند سال یکبار در قانون مالیاتهای قبلی بوجود آوردند که نه تنها اصلاح مثبتی انجام نگرفت بلکه آنچه تغییرات بعمل آمد در جهت تقویت ثروت اندوزی بوده است،(رجوع شود به پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده درموضوع جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وبرقراری عدالت اجتماعی فصل سوم) البته قسمتی از مباحث فصل سوم وفصل چهام وپنجم در وبلاگ آراء برترقابل ملاحظه است.مورد دیگر سخنان شما در جلسه استیضاح این بود که باپول اختلاس شده می شد صدها هزار خانوده نیازمند را از التهاب خارج کرد،آقای دکترتوکلی پول اختلاس شده سرمایه بانک بوده این پول که سهل است صدها برابر این پولها در بانکها  وجود دارد اما یک مورد هم برای رفع التهاب یا به عبارتی دیگر رفع فقر بکارگرفته نمی شود بانکها یک سیاست دارند سرمایه موجودرا به سرمایه بیشتر تبدیل کردن وتوسعه شعب و دارایی ها، افزایش نجومی داریی های بانکها از همین اصل ناشی می شود، اما آیا  این افزایش ها پایانی دارد به نظرمن خیر، نظرشماچیست؟بنظر من فرق بانک داری قبل از انقلاب با بعد از انقلاب قراردادهای بعد از انقلاب با ظواهر دروغی عقود اسلامی است که مصادیق آنرا اکثر وام گیرندگان ایرانی تجربه   کرده اند احتمال زیاد خود شما هم تجربه کرده باشید،آیاعقود اسلامی به نحو واقعی بنظر شما دربانکداری اسلامی اجرا می شود من اگر خیلی خوشبینانه فکر کنم می گویم 10 درصد وآنهم د ر قرار دادهای که بانکها درطرحهایی مستقیما سرمایه گذاری می کنند،پس بااین حساب 90درصد فعالیت آنها ربوی است وآیا شماوامثال شمانمایندگان مردم وظیفه ای در اصلاح آن ندارند؟آقای عزیز اکبریان در جلسه استیضاح وزیز اقتصاد اشاره می کند خیابانهای شهر پرشده ازبانکهای خصوصی وموسسات قرض الحسنه ای که پول شویی می کنند،باید از شما وایشان پرسید چه کسانی مصوبه بانکهای خصوصی راکه با وضع موجود بانکداری درایران  مجوزربا خواری برای تعدادی افراد متمول یابه قول امام راحل(رض) مرفهین بی درد، تصویب کرده است.آقای دکتر توکلی من حقوق خوانده ام وشما اقتصاد اگر در مطالب فوق اشتباه کرده ام  اشتباه را تبیین نمائید .موفق باشید.ومن الله توفیق. رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته1/7/1390       

 

/ 0 نظر / 29 بازدید