تشکر از دولت خدمتگزار بخاطر لبنیات!!!!!

از ابتدای امسال بود که مصرف کنندگان لبنیات با افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت انواع لبنیات مواجه شدند که این افزایش مصرف کنندگان را شوکه کرده بود که وزارت مربوطه ازدولت حدمتگزار وارد عمل گردید وبا مذاکره با تولید کنندگان مقرر گردید که قیمت ها به قیمت سال قبل (1390) برگردد شاید  یک ماهی  کم وبیش بعضی از تولید کنندگان بواسطه قولهائی که به آنها داده شده بود به بازگشت قیمتمها تمکین کردند واحتمالا بعضی از مصرف کنندگان چند باری هم ازبازگشت قیمتها بهره مند شدند اما بعد از مدتی که لابد قول وقرار ها عملی نشد ابتدا در بازار محصولات لبنی نایاب شد واین نایابی شاید بخاطر بازگرداندن قیمت ها به قیمت اول سال بود که ابتدا قیمت ها به قیمت اول سال بازگشت ولی باز هم در مراکز فروش کمیاب بود که مجدداً با افزایش 10تا 15درصد به قیمت اول امسال اکنون مانند سال گذشته لبنیات به وفور درمراکز فروش یافت می شود که هم اکنون افزایش حدود 45درصدی قیمت لبنیات را نسبت به سال گدشته داریم واز این جهت هم افتخاری به افتخارات دولت خدمتگزار افزوده شده که بنطر می رسد که دراین زمینه در جهان رکورد زده ایم!!! با تشکر مجدد ازدولت خدمتگزار که نیازی به توضیح وشفاف سازی دراین مورد را هم در دستور کار خود ندارد، واقعاً نمی دانیم چگونه جبران کنیم این همه زحمات دولت مقتدر وخدمتگزار را!!!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید

نیازی به جبران نیست اجرشان باخدا