نامه سرگشاده به حجت السلام حصاری معاون قضائی رئیس قوه قضائیه متولی ماده477

نامه سر گشاده به حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حصاری معاون محترم رئیس قوه قضائیه 

با سلام واحترام

اینجانب قاضی بازنشسته در تاریخ 1/7/90 که آخرین سمتم مستشاردادگاه تجدید نظراستان تهران بوده است آنظور که اطلاع پیدا کردم ظاهرا آخرین مرحله بررسی برای ارسال پرونده ها به نزد رئیس محترم قوه قضائیه جهت اعمال ماده 477مرجع تحت امر شما می باشد به ضرس قاطع می گویم وحاضرم با مدارک اثبات کنم که بسیاری ازآراء قطعی بی دقت وکیفیت وبعضا با اعمال نفوذ صادر می شود که قابل نقض می باشد ولی بهانه افراد غیر متخصص در عدم پذیرش آراء قابل نقض از زمان تصدی رئیس فعلی قوه قضائیه با تصویب آئینامه خلاف نص قانون در اجرا ماده 18دادگاههای عمومی وانقلاب  بیان اینکه رای قطعی خلاف بیّن شرع واخیرا درماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری خلاف شرع بیّن نیست می باشد ولی قسم به خداوند متعال که نه کمسیون قضائی مجلس ونه شورای نگهبان ونه مسئولین قضائی نه تعریفی ازخلاف شرع بیّن دارند ونه مصدایقی که قابلیت تحقق داشته باشد می توانند بیان کنند واگر مصادیقی برای بیان تعریف از افراد غیر متخصص بیان شود موردی است که اظهرمن الشمس است وامکان ندارد که قاضی هرچقدرهم کم  سواد باشد رایی مطابق با مصادیق بیان شده صادرکند اساسا معلوم نیست بر اساس کدامیک از منابع شرعی مبحث خلاف بیّن شرع یا خلاف شرع بیّن راکمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درقانون آورده است طبق قانون برنامه سوم توسعه آراء با حفظ حریم شخصی افراد می بایست بصورت آنلاین درمنظر عموم برای نقد ونظر صاحب نظران قرار گیرد ما به خوبی می دانیم علی رغم تاکید رئیس محترم قوه قضائیه طبق آئین نامه مصّوب ایشان روسای دادگستری استان در عدم پذیرش ماده 18 قانون دادگاههای عمومی سابق و 477 قانون آئین دادرسی کیفری فعلی، شاید دهها رای با تعبیر خلاف بین شرع از اداره تحت امر شما در اجرای ماده 477 درخواست نقض شده وبه تایید رئیس محترم قوه قضائیه رسیده برای جلوگیری از این شائبه که این ماده مصادره بنفع رئیس محترم قوه قضائیه شده لطفا به قانون عمل کنید وبا اختصاری کردن اسامی طرفین پرونده این آراء را در منظرعموم قراردهید تا بصورت خود کارموجب شود آراء کیفی صادر گردد واز تراکم کار مراجع قضائی کاسته شود وبنظر چون رای قاضی حریم خصوصی برای قاضی ندارد واصل بر این است که قاضی منطبق با قانون وصحیح رای می دهد مشخصات قاضی ومرجع قضائی مربوط در صورت عمل به قانون درآنلاین نمودن آراء بیان شود تا اگر قاضی دفاعی دارد بصورت آنلاین بیان کند واگر دفاعی ندارد متنبّه برای آینده شود زیرا قانون نظارت بر رفتار قضائی عملا نه کارآئی در کیقیت آراء دارد ونه بازدارندگی لازم برای عدم تخلّف

 جناب آقای حصاری من چندین رای را مورد نقد وبررسی قرار داده ودر وبلاگ آراء برتر برای اظهار نظر صاحبنظران قرارداده ام هم اکنون یک رای قطعی در وبلاک آراء برتر قرار داده ام فردی که رای وی دراولین عنوان آورده شده بسیار مورد ظلم از آراء دادگاهها قرارگرفته ومن صرفا به منظور کمک به مظلوم زحمت راهنمائی ولوایح ویرا برای احقاق حق درطول زمان رسیدگی بعهده گرفتم واگرمن دراین مورد نفعی مادی برای خود در نظر گرفته باشم خدا مرا نبخشد متاسفانه دادگستری بدون کوچکترین توضیح این رای را خلاف بین شرع ندانسته البته تقصیری ندارند چون تعریفی از خلاف بیان شرع ندارند  وباید     بهانه ای برای عدم پذیرش بگیرند این رای در منظر عموم برای نقد قرار گرفته ولی اظهار نظری در نقد آن نشده خواهشمندم که مجربترین قضات وکارشناسان خود را بسیج کنید تا اگربیجهت موارد نقد بیان شده با بیان آن در قسمت نظر وبلاگ مجاب شوم وبدانم اشتباه ازمن بوده است و از خدا طلب بخشش کنم که بیجهت شخصی را امیدوارکرده ام در غیراینصورت جهت احقاق حق ماده 477 را برای کمک به این مظلوم اعمال نمایید ازطریق پست مدارک مرتبط با  درخواست اعمال ماده 477ارسال می گردد  متشکرم

                                                    رضا نیکخوی منفرد

/ 0 نظر / 409 بازدید