رئیس کل محترم بانک مرکزی مشاغل آزاد را تعطیل نکنید

بنام خدا :

با رانتی که بانک مرکزی برای سکه  بوجود آورده  عاقلانه  برای زر دوستان  این است  که هرکس  بتواند  پول  برای  خرید  سکه  تهیه  کند کار و  کاسبی خود  را  تعطیل          

کند وپشت دربهای بانکها برای خرید سکه بایستد، وقتی خودتان اعلام می کنید سیصدوبیست هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در کشور وجود دارد ومعلوم نیست چه مبلغ آن دربازار طلاوسکه است مطمئن باشید که بانک مرکزی توانا     برای حباب شکنی نیست، طلا وسکه که ارزاق عمومی مردم نیست که نگران آن باشید،تنها یاید حکومت فکری برای نگون بختان تحت تعقیب حا ل وآینده مهریه بنماید که در این وبلاگ پیشنها د آن داده شد. دست اندر کاران دولت برای سیصد وبیست هزار میلیارد تومان سرمایه های سرگردان که درآینده ممکن است درارزاق عمومی مردم نیز بنحو خیلی موثر وارد وگرانی بیش ازاین را به مردم تحمیل کند فکری بیاندیشند،(به مطلبی دراین خصوص در این وبلاگ توجه کنید)بهتر است  بانک مرکزی برای فروش شمشها وسکه های ضرب  نموده خود با اقتصاد دانان کشور مشورت کند وراه حل منطقی بیابد. ومن الله  توفیق رضا نیکخوی منفرد( قاضی بازنشسته مورخ1/7 /1390

                                                     

/ 0 نظر / 5 بازدید