ربا خواری بلا اشکال است با نام امامان معصوم نباشد

بنام خدا

البته تیتر فوق مفهوم مصاحبه عالیترین مقام بانکی کشور با خبرنگاران بود در مصاحبه ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد ومردم از رباخواری موسسات مالی واعتباری با نام ائمه معصومین علیهم السلام معترض بودند آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به جمع معترضین پیوست وضرب الا جل برای تغییر اسم داد بنابراین می توان اینطور نیتجه گرفت ربا خواری اشکال ندارد با نام ائمه علیهم السلام نباشد ایشان به زبان بی زبانی اقرار می کند اگر ربا خواری اشکال داشت که ما این همه مجوز برای بانک های خصوصی وموسسات مالی واعتباری صادر نمی کردیم

/ 1 نظر / 24 بازدید

جناب نیکخواه از کلام رئیس بانک مرکزی مفهوم مخالف را استنباط نمودید وهمه بانک های خصوصی وموسسات مالی واعتباری را به ربا خواری متهم در صورتیکه دادن راه حل در این برهه از زمان کارگشا می باشد چه کنیم هم بانکها فعالیت کنند وهم تو بحث مسائل ربوی نیفتند با توجه به هوش خدادادی شما وزیرکی وریزبینی شما اگر راه حل ارائه دهید مرضی خداوند را دنبال دارد تا انتقاد اگر چه که انتقاد های شما هم خواندنی است والسلام عبدالله تذکری