برنامه پایش ومسکن های خالی

بنام خدا

برنامه پایش ومسکن های خالی

در یکی از عناوین مطالب وبلاگ آراء برترآمده است که چاقو دسته خود را    نمی برّد حکایت دلیل حذف مالیات مسکن بر عایدی در آنجا شرح داده شده ماحصل مطلب این بوده که نمایندگانی که سرمایه دارو سرمایه گذار درامر مسکن می باشند هیچوقت حاضر نمی شوند که قانونی وضع کنند که منافع خودشان در آن به خطر افتد اساسا طرح مالیات بر عایدی مسکن یا طرح مالیات بر مسکن های خالی درپیش نویس اصلاح قانون مالیاتها نبود عده ای از نمایندگانی که خود از سرمایه داران وسرمایه گذاران در امر مسکن نبوده اند این قسمت را در زمان طرح مالیات بر مستغلات اضافه کردند که ظاهراهمین طرح باعث شد مدتی لایحه اصلاح مالیاتها به کمسیون مربوطه اعاده گردد جالب است که نمایندگان طرفدار حذف مالیات بر مسکن های خالی آنرا موجب تورم در کشور دانستند البته نگارنده  خیلی تخصص در اقتصاد ندارم اما به ضرس قاطع اظهار می دارم که یکی از دلایل مهم تورم در سالهای قبل وجود همین مسکن های خالی بوده است در مقاطع زمانی قبل عده ای با آوردن نقدینگی خود جهت ثروت اندوزی بیشتر که اگر دقت در این نقدینگی می شد بسیاری از این نقدینگی حاصل از پولهای کثیف بوده که با ورود به بازار مسکن پول کثیف خود را تطهیر می کردند وبا تقاضای کاذب برای خرید مسکن به هر قیمت موجب افزایش قیمت زمین ومصالح ساختمانی در کشور شده اند که رشد فزاینده قیمت مسکن موجب گردید که کالاها وخدمات دیگر هم رشد غیر منطقی داشته باشد ودولت آقای دکتر احمدی نژاد هم خودش را سرگرم مسکن مهر کرده بود ودلخوش به مسکن مهربود وداراندگان نقدینگی های کثیف وغیرکثیف با نقدینگی خود به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن دامن زدند  که از جمله خریداران کاذب مسکن بانکها بودند البته قانون ضعیف وغیر کارآمد پولشویی در کشور هم نتوانست قوه قضائیه را وارد به موضوع سوداگری در امر مسکن با پول های کثیف نماید وعملکرد ضعیف مجریان در برخورد با معضل مسکن باعث شد که هم اکنون ایران رکورد رشد قیمت مسکن را در دنیا به خود اختصاص دهد البته اگر عزم جدی در برخورد با سوداگران مسکن باشد تحقیق وبررسی وکشف جرم کار چندان مشکلی نیست ودر صورت برخورد صحیح با سوداگران مسکن دیروز که امروز بسیاری از آنان قسمتی از نقدینگی اشان تبدیل به مسکن های خالی شده میلیاردها تومان به خزانه کشور بر می گردد که می توان ازمحل آن اعتبار خاصی در بودجه برای مسکن افراد کم در آمد در نظر گرفت که اگرقواعد ناب اسلامی مورد توجه قرار بگیرد اخذ جریمه از دامن زنندگان به تورم در کشور حق مسلم اقشار آسیب پذیر است ولی ما فقط در کشوریاد گرفته ایم که شعار عدالت خواهی مولا علی (ع)را بدهیم ولی در عمل سیاستهای معاویه علیه لعنه را اجرا می کنیم شعار حمایت از محرومین را با چاشنی اسلام در خطراست زمانی می دهیم که به رای آنها احتیاج داشته باشیم طرح جامع مالیاتی را با پرداخت میلیاردها تومان از ارزکشور چندین سال است که سازمان مالیاتی یدک می کشد ومعلوم نیست که چه زمانی به بار می نشیند واصلا با وجودی که نظام مالیاتی ما نظام مالیاتی علی الراس است آی این قانون اجرائی خواهد شد ؟؟ در صورت اجرائی شدن آیا به این همه کارمند ولوازم وتشکیلات نیاز هست ؟ قطعا نیاز نیست ومی بایست تعدیل نیرو شود لذا به همین سبب نباید زیاد امیدوار به طرح جامع مالیاتی بود اگر واقعا به دنبال اصلاح نظام مالیاتی بودیم اول باید  تدوین طرح جامع مالیاتی انجام می شد  آنگاه قوانین موجود را بر اساس آن اصلاح می کردیم زیرا هر قدراین طرح قوی وکارآمد باشد نمی تواند قوانین موجود را نادیده بگیرد به نمایندگان مجلس می گوئیم شما که اینقدر داعیه اسلام دارید چرا می ترسید که قانون مالیات اسلامی را تصویب کنید چرا حدود وقصاص ودیات وتعزیرات می تواند منطبق بر قواعد شرعی باشد اما امورمالی نمی تواند منطبق بر قواعد شرع باشد ؟ اگر نتواند که نقص قواعد اسلامی است که حقیقتا می تواند منطبق گردد شما به بهانه های غیر منطقی نمی خواهید  اجرا گردد آیا این یک بام ودو هوا نمی شود ؟بنظر می رسد چون وجود بسیاری از جرائم وتخلفات ریشه در مسائل مالی دارد ابتدا قواعد مالی اسلام را می بایست قانونمند می کردید سپس سایر قوانین را در هرحال یکی از عوامل مهم تورم در کشور در سالهای گذشته سوداگری در امر مسکن با پولهای کثیف بوده است قبول ندارید تحقیق جامع پاسخگو خواهد بود باید به نمایندگان مجلس گفت شما به عوض اینکه با تصویب قوانین مناسب تورم های ایجاد شده در سوداگری مسکن را درسالهای گذشته جبران کنید خود به بهانه تورم نمی گذارید مالیاتی تصویب شود که حداقل مانع رشد قیمت بی رویّه مسکن گردد امروز طبق آمارهای ارائه شده در کلان شهر تهران 16هزار هکتار بافت فرسوده مسکن وجود دارد که حدود4هزارهکتار خیلی آسیب پذیر است اگردر قیمت زمین ومصالح ساختمانی سوداگران مسکن برای سود جوئی خود تقاضای کاذب بوجود نمی آوردند شاید با چند میلیون تومان تسهیلات بانکی با کارمزد اندک بسیاری از این بافته های فرسوده نوسازی می شد صاحبان مسکن خالی قطعا افراد شکم سیر هستند واکثر مسکن های خالی هم در مناطق بالای شهر است که حداقل اجاره یک واحد خالی کمتر از یک میلیون تومان درماه نیست کسی که ازحداقل از 12میلیون تومان ازاجاره یک واحد مسکونی خود در یک سال البته به منظور سودجوئی بیشتر در رشد قیمت می گذرد براحتی حاضر به پرداخت یک میلیون تومان ست که اگر از450هزار مسکن خالی بطور متوسط در سال یک میلیون تومان مالیات اخذ گردد به رقم 450میلیارد تومان می رسیم در صورتی که چنانچه خرید زمین وساخت برای هر متر مکعب دربافت فرسوده تهران 5/4میلیون تومان هزینه داشته باشد با رقم 450 میلیارد تومان 10 هکتار از بافت فرسوده را بدون اینکه صاحبان بافت فرسوده یک ریال هزینه کنند می توان بازسازی کرد و اگر صاحبان بافت فرسوده با زمین خود در بافت فرسوده مشارکت کنند در عرض یک سال می توان تمام بافت فرسوده را از مالیات یک میلیون تومان در سال واحدهای خالی در تهران نوسازی کرد در چند سال اخیر در کشور درآمد سرانه اقشار متوسط  فاقد مسکن درکشور با رشد  قیمت مسکن قابل مقایسه نبوده است برای تعدیل درآمد سرانه با رشد قیمت مسکن همانطور که قیمت مسکن صعود کرد باید تا حدی با سیاستهای مالی ومالیاتی بنحوی نزول کند که به نسبتهای موجود قبل ازصعود برسد یا به نسبتهای موجود در کشورهای توسعه یافته نزدیک شویم ویا اینکه سطح سرآنه ودرآمد متوسط افراد کشور به همان رشدی برسد که قیمت مسکن رشد کرده است یا تلقیقی از این دو در دستور کارقرار گیرد اگر وام 80 میلیونی مسکن هم تصویب شود با توجه  به اینکه با وضع موجود ملک در تهران وکلانشهرها یک پنجم از قیمت مسکن را پوشش نمی دهد این وام را کسی می گیرد که مسکن اضافه دارد و وام را برای ساخت وساز استفاده می کند ویا با این وام کاسبی از هر نوعی که سود آور باشد می کند قطعا این وام را با بازپرداخت سنگین آن افراد فاقد مسکن نمی توانند دریافت کنند پس ای نمایندگان مجلس اگرنماینده واقعی مردم هستید نفع خود را از وضع قانون در نظر نگیرد نفع عامه مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر را مد نظر قرار دهید وبدانید که خدا به نیت وآنچه در سینه های شما می گذرد آگاه است واگر در این دنیا پا سخگوئی درست به عامه مردم درمقابل عملکرد خود نباشید  بدانید فردای قیامت در قبال پست ومقامی که دارید حتما باید در مقابل پروردگار پاسخگو باشید ومن الله توفیق       رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق قاضی بازنشسته

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

با سلام و تشكر از نقد جالب شما. اما آقاي نيك خوي عزيز اگر منظور جنابعالي از ماليات. اسلامي خمس گرفتن از مردم است كه اصولا عملي نيست چون خمس بر مازاد مال افراد در يك سال تعلق ميگيرد يعني پس از كسر هزينه هاي زندگي پس مطمئن باشيد همين درگيري هايي كه الان مميزين با موديان دارند در فرض اخذ خمس هم وجود خواهند داشت و در آن زمان هم تعيين واينكه چقدر از درآمد مودي مازاد بر احتياجاتش است قابل محاسبه نيست وكار باز هم به محاسبه علي الراس ميكشد.در پرداخت خمس چون پرداخت كننده است و خدا و كسي سرك در كار اين دو نميكشد محاسبه خمس با طيب خاطر خواهد بود اما همين كه يك عامل بيگانه بخواهد در اين رابظه ماشين حساب به دست بگيرد و ضرب و تقسيم كند اوضاع تغيير خواهد كرد وهمين قشر خمس بده كنوني هم چه بسا به فكر راه فراري بيافتند. در پايان با نظر جنابعالي در اينكه چاقو دسته خود را نميبرد كاملا موافقم. اما جز افسوس و واگذاريشان به يد قدرتمند خداوند كار ديگري نميشود كرد مويد و پيروز باشيد