عدم اعتماد متقابل مودیان مالیاتی و مأموران مالیاتی

       عدم اعتماد متقابل مؤدیان و مأمورین مالیاتی در برابر وصول مالیات و ریشه دار بودن این عدم اعتماد که  می توان از آن به فرهنگ بی اعتمادی در موضوع مالیات اشاره کرد و این بی اعتمادی مانع جدی در جهت بسط و توسعه فرهنگ صحیح مالیاتی است. آقای امیر کاردار، در پایان نامه که در سال 1350 در دانشکده حقوق شهید بهشتی با موضوع جرائم و مجازاتهای مالیاتی پنجاه سال اخیر دفاع کرده در قسمت نتیجه گیری خود به موضوع عدم اعتماد متقابل مؤدیان مالیاتی و مأموران مالیاتی اشاره کرده که از دو جهت اهمیت دارداول  اینکه ایشان در سال 1350، به مواردی اشاره می کند که هنوز در نظام مالیاتی وجود دارد، و بلکه از سابق پررنگ تر هم شده است. جهت دیگر اهمیت آن این است که وی خود مأمور مالیاتی در پستهای مختلف به مدت بیست سال در زمان دفاع بوده است، مسائل عنوان شده جنبه تئوری نداشته، بلکه از جهت عملی نیز برای وی ملموس بوده است، ایشان در مورد عدم اعتماد متقابل چنین گفته است. «بنظر اینجانب که مدت بیست سال است در حساسترین مشاغل مالیاتی اشتغال و برای تشخیص مالیات با بزرگترین مؤدیان مالیاتی از نظر حجم کار و کمیت و کیفیت مالیات مواجه بوده ام وبر اثر تصادف  با آنها در تماس بوده ام به صداقت می توانم اعتراف کنم که هیچیک از قوانین و مقررات تا آنجا که اینجانب ناظر و مداخله داشته ام نتوانسته اند هدف مسئولان مملکتی را در مورد صداقت مودیان مالیاتی در اظهار درآمد حقیقی و بی نظری ممیزین مالیاتی را در خصوص تشخیص و وصول مالیات حقه و قانونی عملی سازد.[8.(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا


 
/ 1 نظر / 31 بازدید
[حسین جلالی

سلام من کارشناس ارشد مالیاتی هستم موضوع جالبی را مطرح نمودید لطفا چنانچه در خصوص اعتماد متقابل مودیان و مأموران مالیاتی مقاله ،پایان نامه ای دارید بفرستید با تشکر