مقدمه

به نام  خداوند  بخشنده مهربان

دادگاه در هر سیستم حکومتی از جایگاه مهم و ارزنده ای برخوردار است زیرا طبع جامعه ی انسانی این چنین است که نزاع و اختلاف بین انسان ها به دلایل مختلف غیر قابل اجتناب است و در نهایت این دادگاه ها هستند که می بایست به نزاع و اختلاف خاتمه دهند،وجود دادگاه ها و زیر مجموعه آنها که مرجع انتظامی و غیره می باشند ضرورت هر حکومتی است و قدرتمند و قوی بودن دادگاه ها و احکام آن،نشانه قدرت مندی حکومت است و ضعف آن نشانه ی ضعف حکومت،و اساسا هیچ حکومتی نمیتواند بدون وجود دادگاه ها،دوام و استقرار داشته باشد و فقط در حکومت دیکتاتوری محض می توان عدم وجود دادگاه ها را فرض نمود که در اینگونه حکومت ها نیز حکومت دیکتاتوری خود در مقام دادگاه اقدام می نماید .

عصاره عملکرد هر دادگاهی در موضوع مورد نزاع و اختلاف در رأی آن دادگاه خلاصه می شود . اگر عزم و همت دادگاه های ما بر این قرار گیرد رأیی که صادر می شود رأیی برتر باشد که کمتر بتوان بر آن خدشه وارد نمود و تمام جوانب موضوع مورد اختلاف را پوشش دهد،چنین رأیی به سرعت به اجرا و نتیجه منتهی و موجب فصل خصومت می گردد  ادعا بر این نیست که آ رایی که در وبلاگ آراء برتر آمده صد درصد برتر است ، اما سعی انشاء کننده ی رأی با علاقه در صرف وقت و زحمت بسیار در اوقات فراغت و دقت بسیار براین بوده است و امید است که مورد رضایت خداوند و مورد استفاده شایسته قرار گیرد . البته نمونه رأی ، رأی اعتراض ثالث بسیار طولانی گردیده (42 صفحه ) که امکان انشاء بصورت خلاصه در یک یا دو صفحه نیز بوده است . اما این پرونده که متشکل از چندین پرونده ی دیگر بوده است از نظر محتوایی دارای موضوعات با اهمیت،جالب،مبتلا به وقابل بحث بوده که تطویل آنرا برای کارآموزان قضایی و وکالت،قضات و وکلای جوان و تازه کار در مباحث علمی – کاربردی که نیاز مبرم به آن دارند بنظر مفید دانسته،و بنحوی سعی در انشاء رأی شده است که بی نیاز از مطالعه پرونده باشد،البته با توجه به ضرب المثل "دیکته ی نا نوشته غلط هم ندارد" ، درآراء طولانی امکان ایراد و اشکال بیشتر است ولی سعی من با دقت و صرف وقت بسیار بر این بوده که کمترین اشکال را داشته باشد و از نظر علمی - کاربردی مفید باشد،که خوانندگان چنانچه ایرادات و انتقادات مثبت که وجهه حقوقی و ادبی داشته باشد.را در قسمت نظرات وبلاگ اعلام نمایند،بر اینجانب منت نهاده و موجب آن خواهد گردید که در آینده نقائص آراء بر طرف گردد،ار آنجا که قصد و غرض از انتشار آراءصرفا جنبه علمی بوده است لذا برای پرهیز از هرگونه شائبه تبلیغ له یا علیه کسی فقط برای بازدید عموم نامهای ذکر شده در متن به صورت اختصاری آمده است،در نهایت اگر کلیه ی دادگاه ها آراءشان آراء برتر باشد یقینا نارضایتی مردم کمتر و فصل خصومت بنحو شایسته انجام می پذیرد و از تراکم کار دادگاه ها که معضل بزرگ دادگاه ها است کاسته می گردد ، این وبلاگ از آرائ برتر استقبال می نماید به امید روزی که تمام آراء دادگاه ها آراء برتر باشدو مورد تمکین مردم پس از انشاء قرار گیرد

و من الله توفیق

 

رضا نیکخوی  منفرد

قاضی دادگستری

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید