چرا بایدنمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف سازی کنند

 

بنام خدا،شنیده می شود که بعضی ازکاندیدهای نمایندگی مجلس برای بدست آوردن صندلی مجلس حتی بیش از میلیارد تومان هزینه می کنند،البته از نظرنگارنده دو جور می توان این هزینه کردن ها راتفسیر یا تعلیل کرد.

1-اول اینکه امتیازاتی که درطول دوره نمایند گی بدست می آورند خیلی بیش ازآن است که هزینه می کنند که به ریسک آن می ارزد.

2-دوم اینکه یا خود از سرمایه داران چند میلیارد تومانی هستند ویا سرمایه داران چند میلیارد تومانی از آنها حمایت می کنند ونمایندگی مجلس تضمینی است برای حفظ این سرمایه ها است که مبادا قانونی تصویب شود که محدودیتی برای ثروت اندوزی ایجاد کند مثلا برای کسانی که مسکن را بصورت انبوه احتکار کرده  وخالی نگه داشته اند مبادا قانونی وضع گرددکه با آنها برخوردشود و یا کسانی که ثروت اندوزیشان خیلی بیش از شوون عرفیشان می باشد قانون خمس اجباری تصویب گردد وامثال این موارد بنابر این نمی توان گفت که این گروه برای رضای خدا اینگونه هزینه می کنند تا به مجلس راه یابند وبنفع مردم قانون وضع کنند لذا اقشار متوسط وضعیف برای بهبود وضعیت خود هشیارانه نمایندگان خود را انتخاب نمایند. ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته)

 

                                                   

/ 0 نظر / 5 بازدید