چند تاسف در خصوص کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگران

بنام خدا


تاسف اول برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی که درقانون برنامه پنج ساله توسعه ششم قانونی برای کسر خدمت فرزندان ایثارگران پیش بینی کرده اند که ستاد مشترک نیروی مسلح آنرا به هیچ حساب وخودش مقررات دلخواه قرارداده ومجلس شورای اسلامی هیچ عکس العملی نشان نداده اند

تاسف دوم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با توجه به اینکه بسیج زیر پوشش این نهاد است ولی در حمایت از قانونی که بنفع ایثارگران است کوچکترین اقدامی انجام نداده گویا اینها بسیج را ...

تاسف سوم برای تصمیم گیرندگان برای کسر خدمت در ستاد کل نیروهای مسلح که گویا سواد حقوقی ندارند قانون وضع می کنند وعدم پاسخگوئی آنها بنحوی است که مشمولین قانون برنامه پنجم توسعه چاره ای جز این ندارند که ازطریق دادگاه حقوقی نظام وظیفه را با گرفتن حکم ملزم به اجرای قانون کنند

               ایثارگر رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته وکیل فعلی دادگستری


/ 1 نظر / 51 بازدید
higherverdicts

واقعا در این کشور قانون جایگاهی دارد ظاهرا دارد آنجا که بخواهند علیه مردم استفاده کنند