آیا مردم گاز خانگی را می خورند؟؟؟

پاسخ این سئوال قطعا منفی است اما پس ازاجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای مصارف آب،برق وگاز مصرف پلکانی را تجویز کردند فعلا در مورد آب وبرق بحث نمی کنیم اما درمورد گاز لازم به ذ کر است که 12 پله مصرف تعیین نموده اند پله اول تامصرف 250متر مکعب 300ریال وپله 12از1250متر مکعب به بالا3500ریال

 همگان می دانند که مصرف گاز خانگی درپاییز وبیشتر در زمستان برای گرم کردن فضای منزل واستفاده ازآب گرم وپخت وپز ودر بهار وتابستان برای استفاده ازآب گرم وپخت وپز می باشد در هیچ خانواده ای نمی توان یکی از این مصارف را حذف کرد ومی توان گفت که اسراف در مصرف گاز خانگی نیزچندان معقول ومنطقی نیست ومصرف خانواده ها هم براساس متراژ زیر بنای منازل می باشد که بر این اساس مصرف رامی توان به سه دسته  کم ، متوسط وزیاد تقسیم کرد ومعمولا کسی که از سالیان قبل دریک متراژ فضائی زندگی می کرده برایش سخت است که آن فضا راکم کند البته برای استفاده بهینه ومتعارف لازم است که حداکثر سه پله مصرفی قرارداد آن هم نه با تفاوت بسیار زیاد زیرا غالب مردم به اندازه نیازشان گاز مصرف می کنند قرار دادن این همه پله مصرف آن هم با این همه تفاوت قیمت بنظر در گازی که  به کشورهای خارجی صادر می گردد ضرورت ندارد حتما دولت گازرا پلکانی به خارج نمی فروشد در ضمن وجود این همه پله کافی است که مامور کنتور نویس دررقم سوم وچهارم سمت راست رقم کنتور اشتباه کند آنگاه قبض اشتباه بعضا با قیمت های بالا صادر می گردد که در مطلبی باعنوان سهل انگاری ،اشتباه یا تعمد در وبلاگ توضیح داده شد وتوضیحات مستند دیگر پس ازقبول اعتراض واصلاح شرکت گاز پس از اشتباه با قبض بعدی بطور جداگانه توضیح داده می شود.ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد

 
/ 1 نظر / 20 بازدید
حماسه سازان

سلام بزرگوار. آریایی ها دوباره جشن حماسه برپا کرده اند؛ شما هم با افتخار، برای این جشن دعوت شده اید. جشنی است از حماسه ی همدلی و قرار است که پرچم بدخواهان ایران زمین را دوباره بر زمین زده و به آتش بکشیم. تا شعله های آتشش گرما بخش چهارشنبه سوری امسالمان باشد. همه مان مشتی خواهیم زد بر دهان گردنکشان مستکبر... پس با حضور در انتخابات، بر شور آریایی این جشن بیفزائیم. منتظر حضور سبزتان هستیم.[گل]