فریب وترفند مامورین مالیاتی

بنام خدا

آقای ح ع از کسبه لاله زار  از دوستان پنجاه ساله نگارنده است است اظهار  میدارد که اداره مالیات مبلغی را برای کسبه به عنوان مالیات در نظر گرفت که مورد اعتراض شدید کسبه قرار گرفت نهایتا اداره مالیات پذیرفت که افزایش 15 درصد نسبت به سال گذشته داشته باشد ونیمی از مالیات سالانه را نقد وبقیه را درده یا دوازده قسط باچک بپردازند که به همین ترتیب عمل شد اداره مالیات پس از وصول آخرین چک احضاریه ای برای آقای ح ع فرستاده ودر اداره مالیات  رقم مالیاتی را که باوی توافق کرده به بیش از دوبرابر توافق شده افزایش داده است که مورد اعتراض شدید وی قرار گرفته وجهت رسیدگی به کمیسون حل اختلاف ارسال شده است حال به تجزیه وتحلیل  چنین اقدامی می پردازیم.

1-مالیات آقای ح ع وامثال ایشان به چه نحو بر آورد شده است؟ در پاسخ به این سئوال می توان گفت وقتی اداره مالیات بدون اینکه دفاترومدارک عده ای از کسبه واقع در محله ای را بررسی کند وبه عبارتی یک لباس به تن همه می دوزد برآورد این مالیات برحسب ظن وگمان مامورین مالیاتی واین برآورد را به آن مالیات علی الراس می گویند که البته مالیات علی الراس طبق قانون تابع شرایطی است که البته جای بحث آن در این گفتارنیست ولی همینقدر بگویم که این گونه عملکرد برای برآورد مالیات با هیچیک از قوانین مالیاتی مطابقت ندارد واین نشان از ضعف وناتوانی مامورین مالیاتی در برآورد مالیات می باشد که می تواند دلائل گونا گونی داشته باشد که از جمله آن کمبود مامورمالیاتی یا عدم نظارت ومدیریت نسبت به عملکرد  مامورین مالیاتی می تواند باشد اما پس از توافق مودی با اداره مالیات به شرح موصوف چه عبارتی غیر از ترفند وفریب برای وصول مالیات رامی توان نام برد اگر از اول مالیات آقای ح ع همین مالیاتی بوده است که بعد از وصول آخرین چک به وی ابلاغ شده آیا سازمان مالیاتی ناتوان از تثبیت آن بوده است؟!! آیا سازمان مالیاتی با اینگونه عملکرد می خواهد فرهنگ پرداخت مالیات را توسعه دهد؟!!البته نظرنگارنده درنوشته های که دارد این است که با اوضاع واحوالی که تا کنون نظام مالیاتی داشته وامیدی هم به اصلاح آن در آینده هم نیست باید از بنیاد کنار گذاشته شود ومالیاتهای اسلامی که منطبق با فطرت انسان است با قانونمند کردن آن جایگزین سیستم پوسیده وغیر کارآمد فعلی گردد امید است که نمایند گان مجلس شورای اسلامی ضرورت آن را درک کنند .ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق)

/ 1 نظر / 23 بازدید
محمد رضا عباسي

دوست عزيز ، عجيب است كه شما كه يك تحصيل كرده رشته حقوق هستيد به يك چنين ادعاهائي دست زده ايد چرا كه معمولاً تحصيل كرده هاي حقوق معمولاً انسانهاي محتاط بوده و كمتر با سربه شكم ادعا ميروند ؛ توافق و خود اظهاري مطابق قانون بوده و تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتها و ماده 158 راهكار آنها را تبيين نموده است اين راهكار در خيلي ازكشورها نيز كار برد دارد توضيح اينكه مامورين مالياتي ، به ماليات درصدي از افراد مذكور رسيدگي مينمايد. افراد مذكور معمولاً ريسك زيادي داشته و معمولاً ميزان در آمد آنها با ميزان ماليات ابرازي آنها هماهنگ نيست .