اگر باج خواهی نمی کنند شفاف سازی کنند

 

بنام خدا

درمدت پنج ماه ازابتدای سال1390 قیمت فراورده های لبنی سه بار افزایش یافته است که نه تنها از ابتدای انقلاب اسلامی سابقه نداشته است بلکه در طول تاریخ ایران هم بی سابقه بوده است بنظر می رسد پشت پرده خبرهائی است تولید کننده های فراورده های لبنی که تا حدود زیادی مشتریان درآمد متوسط مردم را از دست داده اند در نظر دارند با کم کردن تولید وبا بالا بردن قیمت جبران مافات را ازاقشار با سطح درآمد بالا عملی کنند ویا اینکه دولت را که  به پایان راه نزدیک است ولابد درفکرامور مهم تری است!!!واداربه این کنند که به آنها یارانه مناسب مورد درخواست خودشان را بدهد که به عبارتی می توان ازآن تعبیر به باج خواهی نمود البته شاید هم چنین نباشد وپشت پرده عوامل رشد سه بار قیمت در مدت پنج ماه چیز دیگری باشد پس لازم است که شفاف سازی نمایند

 

/ 0 نظر / 24 بازدید