دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مالیاتی

دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مالیاتی

        گرچه دیوان عدالت اداری مرجع ابطال بخشنامه های خلاف قانون است ولی این امر مستلزم شکایت است و چه بسا بخشنامه هائی که مخالف با نص قانون است ولی چون شکایتی نسبت به آن نمی شود، جنبه اجرائی یافته و از آنجا که مأموران مالیاتی افراد مستقل مانند قضات نیستند که بتوانند از بخشنامه و آئین نامه خلاف قانون به تشخیص خود تبعیت نکنند، بنابراین ممکن است قانون به آن عمل نشود، ولی بخشنامه که مطابق با سلیقه و فکر و استنباط از قانون است اجرا گردد، و نظارتی هم بر بخشنامه های مالیاتی از طرف مرجع بالاتر وجود ندارد، و حتی اگر بخشنامه ای از طرف دیوان عدالت اداری باطل شود و نسبت به غیراز شاکی  بخشنامه اجرا گردد، بنظر نظارتی بر آن نیست..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 
/ 1 نظر / 34 بازدید
محب ولایت

سلام نظر کنید آیه را، سیه کنید جامه را، پرچم زنید خانه را، ماه حسین می رسد هوش کنید مست را، آب زنید دست را، سجده کنید هست را، ماه حسین می رسد سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را، دور کنید خنده را، ماه حسین می رسد عفو کنید بنده را، ارج نهید زنده را، یاد کنید رفته را، ماه حسین می رسد السلام علیک یا ابا عبدالله