برنامه پایش ومناظره سیما ونکات مهم ناگفته

برنامه پایش و مناظره مسکن سیما ونکات مهم ناگفته

بنام خدا

حکومت  اسلامی در اعمال حاکمیت با اخلاگران در امرمسکن از سالهای گذشته تاکنون نه تنها  بی تفاوت بوده است بلکه با عدم برخورد اصولی حامی آنها نیز بوده ومی توان گفت که این بی تفاوتی شاید به این دلیل بوده که عده ای از اعضای حکومت سرمایه گذاری در امر مسکن نموده که از افزایش قیمت مسکن وافزایش سرمایه هایشان خوشحال هم بوده وازاین سیاست حکومت در امر مسکن عده زیادی رقمهای نجومی درآمد کسب کرده اند ودر مقابل این کسب درآمد فقر را به اقشار کم درآمد هدیه داده اند ؟!!درصورتی که آثار اخلال گری در امر مسکن رابطه مستقیم با اقتصاد ومعیشت مردم دارد ومی توان آنرا اخلال در امر اقتصاد که جرم است ومجازات سنگین دارد دانست ومتاسفانه روند بی تفاوتی و وحتی حمایت در تعیین قیمت مسکن واجاره همچنان ادامه دارد در برنامه پایش در پاسخ به سئوال پایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده بودند  که قیمت مسکن تا پایان سال 93 بیشتر ازنرخ تورم باشد البته دلیل چنین نظریه بیان نشد اما اگر گفته شود تعدادی از نمایندگان درمسکن سرمایه گذاری کرده اند وتمایل آنها به این است که قیمت مسکن رشد صعودی داشته باشد نه نزولی چنین گفته ای بی پایه و اساس نیست در اینجا به یک حکایت تاریخی اشاره می کنم وآن این است که  از یکی از مراجع تقلید در ادوار گذشته نقل نموده اند که از وی استفتائی در مورد چاهی خواستند واین مرجع در خانه خود چاهی داشت برای اینکه دردادن فتوا وجود چاه در منزلش تاثیری در وی نگذارد اول چاه در منزل را پر کرد آنگاه فتوا داد حکومت اگر می خواهد بصورت ریشه ای موضوع مسکن را در کشور حل کند هیچکدام از مسئولین موثر کشوری ولشکری خصوصا مسئولین قانونگذاری نمی بایست علقه سرمایه داری وسرمایه گذاری در امر مسکن را داشته باشند برای اینکه این علقه وجود نداشته باشد دولت باید به قیمت روز سرمایه آنها را در امر مسکن خریداری کند البته حکومت ممکن است چنین منبع مالی نداشته باشد اما اگرعزم جدی بر چنین کاری داشته باشند و صادقانه از مردم بخواهند مردم کمک وهمکاری می کنند اگر چنین اتفاقی رخ دهد آنگاه با قوانین وبرنامه ریزی مناسب مشکل مسکن حل خواهد شد  در غیر اینصورت باید گفت چاقو دسته خود را نمی بُرّد من الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق

 

/ 0 نظر / 31 بازدید