فشار مضاعف اجرای یارانه های نقدی

 

 

 

پیش بینی فشار مضاعف اجرای یارانه های نقدی بر اقشار متوسط جامعه

     بنام خدا:بنظر می رسد سه گروه را در برابر اجرای یارانه های نقدی بتوان تصور نمود،

 گروه اول:چند درصدی که  اطلاعات مورد درخواست دولت در مورد یارانه ها را پر ننموده اند ، این گروه بیشترین  برخورداری را پس از انقلاب اسلامی از سیستم یارانه ای کشور برده اند واز یارانه ها ورانت خواری های دولتی به ثروت های فراوانی دست یافته اند واین ثروتها را در مراکز دلالی وخرید وفروش ومراکز تولیدی سود آور به کا ر گرفته اند وبدون اینکه مالیات واقعی خود را بپردازند ثانیه به ثانیه به ثروت آنها افزوده می شود ومطمئنا مالیات  ارزش افزوده با توجه به نظام مالیاتی فرسوده وناکارآمد توان مقابله با آنها را نخواهد داشت وچه بسا اجرای یارانه های نقدی موجب رونق کار این گروه هم  قرار گیرد زیرا هم اکنون اگر نظارت دولتی مانع افزایش قیمت ها باشد  باآزاد سازی قیمتها بهانه ای بدست خواهند آورد وقیمتها را افزایش می دهند. ودولت هم نمی تواند بطور ناگهانی همه این گروه را نظارت وکنترل کند،دولت اگر توان کنترل ونظارت را داشت با افزایش کنترل شش درصدی حقوق کارکنان خود در سا ل 89 نمی گذاشت اجاره مسکن درامسال مابین 20 تا 40 درصد افزایش یابد وقس علی هذا!!

گروه دوم:اقشار متوسط که عده کثیری از مردم راتشکیل می دهند بنظر می رسد که پرداخت یارانه های نقدی هر چقدر هم که باشد جبران آزاد سازی قیمت ها که همزمان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز تاوان آن را این گروه می پردازند نخواهد نمود بدیهی است وقتی به گروه اول وگروه سوم  فشاری وارد نیاید طبعا بر گروه دوم متمرکز می گردد.

گروه سوم: اقشار زیر خط فقر ودرخط فقر هستند چون از یارانه های این گروه بعد از انقلاب اسلامی گروه اول وبعضا گروه دوم استفاده می کرده اند بنظر می رسد بیشترین بهره مندی را از سیستم یارانه ای نقدی خواهند داشت اما به چه بهائی به بهای سوق دادن گروه دوم به سمت خود  که این با عدالت اجتماعی سازگار نیست برنامه نظام اسلامی  باید به گونه ای باشد که همه مردم در یک رفاه نسبی قرار گیرند نه اینکه از دغدغه های گروه سوم کاسته شود ولی دغدغه های گروه دوم افزایش یابد. بنظر اول باید نظام مالیاتی کشور عادلانه شود و از فراریا ن مالیات که در گروه اول هستند مالیات واقعی که حق گروه سوم وبعضا گروه دوم می باشد گرفته شود  شود خود به خود عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.برای تحقیق ومطالعه بیشتر  مراجعه شود به سایت پرشین بلاک، آراء برتر با اعلام نقد ونظر. ومن الله توفیق.  رضا نیکخوی منفرد                  

                                                        

 

/ 0 نظر / 28 بازدید