آراء برتر

 
مهریه واعسار
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

مهریه واعسار

قسمت قابل توجهی از پرونده های حقوقی در داد گاههای عمومی حقوقی ودادگاههای تجدید نظر اختصاص به دعوی اعسار از پرداخت مهریه دارد وآنچه دادرسین در دادگاهها از آن رنج می برند تراکم کار است. قوه قضائیه چون به براحتی نمی تواند خلاء کمبود قاضی  که ناشی ازسیاست غلط رئیس محترم قبلی قوه درعدم جذب قاضی درچند سال وبه عوض آن تقویت وتکثیر شورهای حل اختلاف بوده را برطرف کند باید برنامه واقداماتی داشته باشد که از ورودی پرونده ها به محاکم  بکاهد. در روزنامه همشهری مورخ9بهمن1390 در

صفحه اول درتیتر درشتی بیان شده (فشار گرانی سکه روی دوش بدهکاران مهریه)این یک واقعیت غیر قابل انکاراست ولازم است هر سه قوه تمهیداتی برای آن بیاندیشند وناراحتی و رنج بسیاری از خانواده های درگیربا این معضل را بکاهند. آیا مهریه باید ضمانت اجرا برای رفتار درست مردها باشد و بسیاری از زنان ازاین وسیله برای فشار به مردها استفاده کنند ودر راهروها واتاق دادگاهها سرگردان شده وضمن از دست دادن زندگی مشترک حاضر شوند یا کل مهریه را ببخشند ویا با دریافت مقدار کمی مصالحه کنند؟؟ البته تعداد اندکی هم موفق شده اند با وسیله مهریه به هدف  خود برسند ولی واقعیت این است که اکثرا نتیجه مثبتی نگرفته ونمی گیرند چون در حال حاضر درمطالبه مهریه از مردان اصل بر ملائت و توانائی مرد در مهریه است  که به هنگام عقد نکاح آنرا قبول کرده است ازآنجا که  هنگام عقد زوجه و خانواده وی بطور نسبی می دانند که زوج با وضعیت فعلیش توان پرداخت یکجای مهریه را دارد یا ندارد بهتراست باتوجه به حدیث النجات فی الصدق(نجات درراستگویی است) به شرایطی که درسند ازدواج آمده یک اقرانامه از طرف زوج درمورد اموال منقول وغیرمنقول ووجه نقد وشغل ودرآمد ماهانه زوج  اضافه واخذ گردد

وبه تایید زوجه هم برسد این کار باعث می شود که مهریه ها منطقی شود وزوجه خیلی زود به سراغ دریافت مهریه نرود وتکلیف دادگاهها هم دراحراز اعسار روشن شود زیرا دادگاهها نمی توانند مندرجات سند رسمی ازدواج را نپذ یرند مگر اینکه مدارک واسناد مسلم الصدوری  بدست آید که زوج درزمان عقد دورغ گفته یا بعد ازعقد از طریق ارث یا کسب وکار اموالی را تملیک نموده است که بنطر می رسد که در اینجا در صورت انکارزوج با توجه به قاعده البینه علی المدعی(دلیل برعهده ادعا کننده است) اثبات آن با زوجه باشد نگارنده باتوجه به بالا رفتن قیمت سکه بهار آزادی برای بد هکاران مهریه مطلبی بیان کرده بود که باتوجه به ارتباط آن با این مطلب در ذیل می آید .ومن الله توفیق (رضا نیکخوی  منفرد قاضی بازنشسته مورخ 1/7/1390) در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا

نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:۴۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا

بنام خدا: دراین زورآزمایی اقشاری که بیشترین لطمه را می بینند مردانی هستند که بلحاظ اختلاف با همسرشان می بایست مهریه را نقد واقساط بپردازند که چون افزایش قیمت سکه در چندماهه اخیرخیلی فوق تورم بوده بهتر است قوه قضائیه ومجلس شورای اسلامی فکری برای بدهکاران مهریه بنمایند،گرچه غالب مردانی که مهریه های سنگین با نوع سکه طلا را می پذیرند در زمان خوش ایام خواستگاری وتحت تاثیر جوحاکم بدون اینکه حتی درآینده دور هم بتوانند مهریه را بپردازند به امید اینکه همسرشان مطالبه مهریه نمی کنند تن به قبول مهریه می دهند که این یک واقعیت غیر قابل انکارجامعه ایرانی است اما آنچه مورد توافق زوجین در زمان عقد قرار می گیرد قیمت روز سکه در زمان عقد است والبته باتوجه به قبول سکه افزایش معقول ومطابق با نرخ تورم نیز مورد توافق زوجین می باشد اما برای افزایش غیر معقول وغیرمنطقی برای این نگون بختان (بدهکاران مهریه تحت تعقیب قانون) فکری باید اندیشید. پیشنهاد می گردد مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل اجتماعی که خانواده هائی را افسرده وپریشان کرده است قانونی تصویب کنند که مبنای مطالبه مهریه در صورت عدم توانایی وتمکین مرد بر اساس قیمت روز سکه در زمان عقد با افزایش قیمت براساس شاخص بانک مرکزی باشد همانطور که اکنون در مهریه های با وجه نقد اجرا می شود.ومن الله توفیق ،قاضی بازنشسته مورخ1/7/1390

 

                                         

 


 
comment نظرات ()