آراء برتر

 
فرایند گسترده اعتراض به مالیات
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
 

فرایند گسترده اعتراض به مالیات

مراحل مختلف پیش بینی اعتراض در قانون، در مرحله اول اعتراض و رسیدگی ممیز کل ماده238 قانون مالیاتها و در صورت عدم پذیرش با ممیز کل رسیدگی هیئت حل اختلاف، در صورت عدم قبول رأی هیئت، رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر، و در صورت عدم قبول هیئت تجدید نظر به ادعای عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی در شورای مالیاتی و مراجعه به رئیس سازمان مالیاتی و بعد از آن دیوان عدالت اداری باعث شده که مودیان مالیاتی از فرصتهایی که در رسیدگیها متعدد پیش می آید، بهره برند و بعضاً در سلسله این مراتب ممکن است رابطه جایگزین ضابطه گردد.

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)


 

 


 
comment نظرات ()