آراء برتر

 
مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران اسم دیگری برای این بانک انتخاب کنید.
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٥
 

 مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران اسم دیگری برای این بانک انتخاب کنید.

فرمایشات آقای حسینی وزیر محترم اقتصاد  درمورد اخذ ربا دزهمایش ملی بررسی بانک داری اسلامی تنها در مورد ربا خواری موسسات مالی اعتباری صادق نیست بلکه یکی ازمصادیق بارز آن همین بانک قرض الحسنه مهر است که در چگونگی بانک بودن آن هم حرف وحدیث زیاد است اما برای اینکه مطلب فوق ادعا نباشد یک مستند که  اینجانب پس از استماع  اظهارات یکی از بستگان نزدیک که فرهنگی باز نشسته است شنیدم بیان می گردد ایشان10 میلیون تومان وام قرض الحسنه از بانک دریافت می کندکه بلحاظ نگه داری غیرقانونی 5 میلیون تومان سپرده ایشان نامه ای  به قسمت نظارت بانک مرکزی با نام ایشان تنظیم می گردد که درپایان می آید  متاسفانه پس از چند ماه پیگری بانک مرکزی پاسخی داده که مستند به جواب بانک قرض الحسنه مهر به بانک مرکزی است که مستند آن  قابل ارائه می باشد پس این هم شد پیگری، باید به آقای وزیرمحترم اقتصاد گفت، پیگری که از کانال بانک مرکزی و وزارت انجام شود نتیجه آن همانند پیگیری فوق است باید به وزیرمحترم اقتصاد گفت طبق مقررات جمهوری اسلامی ربا خواری جرم است ومجازات دارد موسسات مالی اعتباری ربا خوار را به دادسرا معرفی کنید تا هم حق ضعفا وام بگیر را از آنان بستانند[u  و هم حق بیت المال را همان گونه که در مورد موسسه مالی ثامن الائمه در این وبلاگ گفته شده است، اما در خصوص مطلب فوق اصل نامه بنام خدا

                       مسئول محترم نظارت بر بانکهای دولتی

موضوع وام قرض الحسنه

سلام علیکم، با احترام ضمن تشکر از دولت خدمتگزار آقای احمدی نژاد که حداقل در این مقطع زمانی با تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران کمکی به افراد ضعیف ونیازمند با دادن وام قرض الحسنه نموده است. اما باور ما نیست که دست اندر کاران آنچه در مقام عمل و اجرا انجام  می دهند مورد نظروقبول موسسین بانک باشد

اینجانب پس از اینکه مطلع شدم چنانچه پنج میلیون تومان یک ماهه سپرده گذاری کنم به من دو برابر وام می دهند جهت تامین رهن اجاره منزل بازحمت پنج میلیون تومان قرض برا ی یک ماه تهیه کردم وبا سپرده گذاری 10 میلیون وام دریافت کردم  اما بانک پنج میلیون تومان سپرده مرا تا پایان اقساط نمی دهد بنابر این در اصل بانک پنج میلیون تومان خودم را به خودم وام می دهد اما کارمزد 10 میلیون تومان قرض الحسنه را از من مطالبه می کند  ضمن اینکه پنج میلیون تومان سپرده مرا چنانچه به کس دیگری وام قرض الحسنه بدهد وآن شخص پنج میلیون سپرده گذاری کرده باشد ازآن  شخص هم مانند من کار مزد دریافت میکند ودر صورتی که4% کارمزد باشد از سپرده گذاری ودادن وام به من 4% بطور مستقیم و4% هم بطور غیر مستقیم بهره مند می گیرد وپنج میلیون تومانی که در پایان اقساط به من پرداخت می کند جمع اقساط پرداختی من در50 ماه ماهانه 200000هزار تومان می باشد که این نحو عملکرد یقینا بر خلاف ضوابط ومقررات قرض الحسنه وقصد ونیت موسسین می باشد زیرا در قرض الحسنه قصد ونیت نباید سود وانتفاع باشد وحتی کارمزد نیز باید واقعی باشد زیرا اگر زاید بر کارمزد واقعی باشد ربا است  که مسئولیت شرعی آن در میزان واقعی  کارمزد بعهده مجریان آن است بنابر این چون نگهداری پنج میلیون تومان اینجانب غیر قانونی وغیر شرعی است خواهشمندم از با ب نظارت دستور فرمائید تا مسترد گردد در غیر اینصورت ناچارا متوسل به مراجع قضائی خواهم شد. متشکرم        علی زربانوئی

 به عبارتی دیگر با این حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران با دادن پنج میلیون تومان وام ومطالبه کارمزد ده میلیون تومان ودریافت اقساط دویست هزار تومان ، در اصل کارمزد4درصد 8  درصد می شود  بیش ازنیم درصد هم با پرداخت اقساط پرداخت شده به دیگری می گیرد که با قطع نظر ازیک ماهی که پول را برای دادن وام نگه می دارد در مجموع8درصدبطور مستقیم وبیش از نیم درصدهم غیر مستقیم واز وام پرداختی به آقای زربانوئی  منتفع  می گردد درصورتی که سپرده اخذ شده فقط برای پرداخت وام به اصطلاح قرض الحسنه به کار گرفته شود، ،آیا عنوان قرض الحسنه به این گونه اقدامات بازی با کلمات نیست.ومن الله توفیق ،رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته مورخ1/7/90

 

 

 

ا

 

 

 

 


 [u1]


 
comment نظرات ()