آراء برتر

 
نقد وبررسی ماده 1 لایحه قانون اصلاح مالیاتهادردستور کار مجلس (قسمت اول)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱
 

بنام خدا

نگارنده که قاضی بازنشسته در تاریخ1/7/1390 می باشم در تابستان سال 1389 موفق به دریافت کارشناسی ارشد با عنوان جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وبرقراری عدالت اجتماعی گردیده ویک نسخه از پایان نامه رابه سازمان مالیاتی کشور ارسال نمودم بیان نقد وبررسی ازاین جهت است که یافته های من وامثال من اگر بدون ایراد واشکال است چرا نباید مورد استفاده در قانون گذاری واداره کشور قرار گیرد واگر دارای ایراد اشکال است با بیان مستدل ومنطقی اصلاح گردد نگارنده را درنتیجه گیری ازپایان نامه این است که قانون مالیاتهای فعلی قابلیت اصلاح خصوصا به گونه ای که به مجلس ارائه شده ندارد واصلاح آن مانند ساختمانی می ماند که فرسوده وفاقد استحکام برای سکونت است اما افرادی که ساختمان متعلق به آنها است معتقدند که با مقداری تعویض لوازم داخل منزل ونقاشی می توان از برای مدتی طولانی استفاده کردو اما نقد وبررسی

(بنظر نگارنده تبصره چهار الحاقی به ماده 2 درتعارض با تبصره3 ماده2 قانون فعلی می باشد جهت تشحیذ ذهن هردو تبصره بیان میگردد)

 

تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتها بیان می دارد

معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره)یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشد بر اساس نظر مقام معظم رهبری است

تبصره 4 که براساس ماده یک قانون اصلاح مالیاتها قرار است الحاق گردد متن تبصره بشرح ذیل است

در کلیه مواردی که به استناد فرامین ومجوزهای حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی،بقاع متبرکه، بنیاد نهادها، قرارگاهها از معافیت مالیاتی بهره مند شده اند (نگارنده- منظور بهره مند می شوند باید باشد )معافیت مالیاتی مزبور از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه ساله دربودجه سنواتی پیش بینی می شود به حاب اشخاص فوق الذکر منظور میگردد اعتبارات موضوع این ماده تخصیص یافته تلقی می شود ودر صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتراز مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده ومتقابلا منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت اقتصادی ودارایی وتصویب هیئت وزیران قابل افزایش است

 با کلیتی که این ماده دارد دیگر جائی برای اعمال تبصره 3 ماده 2 قانون باقی نمی گذارد که بنظر می رسد که اصلاح کنندگان با عدم حذف تبصره 3 مصلحت گرایی نموده وحذف یا اصلاح آنرا به مجلس واگذار نموده اند البته یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری که بارها در سخنرانیهایشان بیان داشته اند عدالت اجتماعی است اگر منظور از اجرای این تبصره یکسان سازی از نظر برقراری عدالت برای کلیه مراجعی که در امور اقتصادی فعالیت می کنند می باشد قطعا نظر مقام معظم رهبری موافق با آن خواهد بود زیرا معافیت مالیاتی اهدافی عام المنفعه درجهت عدالت اجتماعی را تعقیب می کند که فعالیت اقتصادی مشمول معافیت باید محدود ومخصوص به آن اهداف باشدوازنظر مقام مظعم رهبری که از فرمایشات ایشان برداشت می شود اجرای اهداف مهم است ومن الله توفیق نیکخوی منفرد (پایان قسمت اول)


 
comment نظرات ()