آراء برتر

 
» در هفته قوه قضائیه کمک به دولت :: ۱۳٩٦/٤/۱٦
» نامه سرگشاده به حجت السلام حصاری معاون قضائی رئیس قوه قضائیه متولی ماده477 :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» ای کاش رئیس جمهوری داشته باشیم :: ۱۳٩٦/۱/٢۱
» نقد وبررسی اقدام اجرائی یک رای به انضمام نقد وبررسی رای اعاده دادرسی مرتبط :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» نقد وبررسی اختیارات رئیس قوه فضائیه در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری جدید :: ۱۳٩٥/٧/۱٩
» نقد وبررسی دادنامه 644-95--1395/6/27(قسمت دوم )مرتبط با نقد وررسی یک رای حقوقی :: ۱۳٩٥/٧/۱٠
» نقد وبررسی یک رای حقوقی (قسمت اول) :: ۱۳٩٥/٧/۳
» نقد وبررسی دادنامه 1012-93 (قسمت دوم) :: ۱۳٩٥/٧/۱
» نقد وبررسی یک رای (قطعی )حقوقی دادگاه نخستین تهران وتجدیدنظر تهران :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» نقد وبررسی دادنامه 1012-93-27/111393 حقوقی تهران قسمت اول) :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» تقاصای مصاحبه با دکتر محمود احمدی نژاد در مورد خدمت یا خیانت ناخواسته توسط قاضی :: ۱۳٩٥/۳/٢٩
» نقدوبررسی کلیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور :: ۱۳٩٥/۳/٢٤
» اطلاعات اظهارنامه مالیاتی نباید مغایر با قانون باشد سازمان مالیاتی پاسخ دهد :: ۱۳٩٥/۳/٢٠
» رئیس محترم قوه قضائیه لطفا این رای قطعی را با مقدمه وضمائم ملاحظه کنند :: ۱۳٩٥/۳/٢
» دو توصیه مهم به وکلای محترم در مورد مالیات :: ۱۳٩٥/٢/٢٦
» یک پکیج هدیه به نمایندگان مجلس نهم از طرف قاضی بازنشسته :: ۱۳٩٥/٢/۱٩
» نقد وبررسی ماده قانونی مالیات خانه های خالی :: ۱۳٩٥/٢/۱۳
» نقد وبررسی مواد جزائی قانون اصلاح قانون مالیاتهای سال 1394(قسمت اول پیشینه) :: ۱۳٩٥/٢/٧
» نقدوبررسی بعضی از ضرایب درقانون اصلاح مالیاتهای سال 1394 :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» رئیس جدید سازمان امور مالیاتی فاقد تخصص مالیاتی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» حذف یا پنهان شدن علی الراس در قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 (قسمت دوم) :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» پیشینه وسیر تحول قانونی علی الراس مالیاتی با مقایسه اجمالی(قسمت اول) :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» ده ایراد به ماده 272 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» نقد وبررسی ماده 272 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سال 1394 (قسمت دوم) :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» حسابداران رسمی ذبح شدگان بدون چاقو (تاریخچه وسیر تحول قانونی با مختصرتحلیل) :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» حسابدان رسمی ذبح شده گان بدون چاقو در قانون اصلاح مالیاتها ی سال 94 :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» .نقد وبررسی کلیات اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم سال 1394 :: ۱۳٩٤/۸/٧
» شروع به کار هفته نامه مجازی عدالت گستر :: ۱۳٩٤/٤/٧
» تبریک به دولتمردان برای عدم فروش باشگاههای پرسپولیس واستقلال!! :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر بستن دادخواهی عادلانه :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» بر این رای دیوانعالی نباید گریست؟؟ :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» مالیات درآمد وکلای جوان یا تازه کار :: ۱۳٩۳/٩/٥
» نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی سال 1370و1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» نگفتن لبّ مطلب در مورد شرکت گیتی پسند در برنامه پایش :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» برنامه پایش ومسکن های خالی :: ۱۳٩۳/٧/٥
» قمت مسکن و اجاره بی ضابطه ونظارت (قسمت دوم نکات مهم ناگفته برنامه پایش ومناظره :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» برنامه پایش ومناظره سیما ونکات مهم ناگفته :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» علی الراس مالیاتی در نظام مالیاتی ایران :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» چرا اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی جوابگو در نظام مالیاتی فعلی نیست :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» نقد وبررسی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی وقانون اختیارات رئیس قوه قضائیه :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» 27/5درصد افزایش نرخ مکالمات تلفن همراه به بهانه یکسان نمودن نرخ :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» جایزه 14 سکه تمام بهار آزادی :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» لایحه دفاع وکیل از وکیل دادگستری در اتهام جعل واستفاده ارسند مجعول :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» محاکمه 8 سال عملکرد دولت دکتر احمدی نژاد یا گزارش 100روزه :: ۱۳٩٢/٩/٦
» به جای حذف یارانه های بعضی دهک ها ،قانون مالیات اسلامی را اجرا کنید :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» پانزده سال حبس بدون رویت محکوم علیه وبی نتیجه بودن دادخواهی :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» نامه سرگشاده یک قاضی بازنشسته به رئیس جمهور حقوقدان :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» غیر قانونی بودن جلب به دادرسی در رویّه قضائی فعلی :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» پیش نویس قانون مالیات اسلامی :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» نقدو بررسی ماده6 لایحه اصلاح قانون مالیاتها در طرح یک فوریتی مجلس (قسمت ششم) :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» نقد وبررسی ماده 5 لایحه قانون اصلاح مالیاتهای درطرح یک فوریتی(قسمت پنجم) :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نقد وبررسی ماده 3و4 لایحه قانون اصلاح مالیاتها در دستورکار مجلس (قسمت چهارم) :: ۱۳٩٢/٢/٢
» نقد وبررسی ماده2 لایحه قانون اصلاح مالیاتها در دستور کار مجلس( قسمت سوم) :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» نقد وبررسی ماده2 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای در دستور کار مجلس (قسمت دوم) :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» نقد وبررسی ماده1 لایحه قانون اصلاح قانون مالیاتها در مجلس (قسمت اول مکرر) :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» نقد وبررسی ماده 1 لایحه قانون اصلاح مالیاتهادردستور کار مجلس (قسمت اول) :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» خواننده رای ،خود قضاوت کند وبرای این رای درقسمت نظر عنوانی بگذارد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» نامه سرگشاده قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری به رئیس محترم قوه قضائیه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» 17 صفحه دفاع مکتوب ازموکل در دادسرا بدون مطالعه پرونده :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» قاضی مرتضوی نمی بایست ریاست سازمان تامین اجتماعی را قبول می کرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» تصویب نامه خلاف قانون هیئت وزیران عامل سرسام آور قیمت خودرو(قسمت دوم) :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» تصویب نامه خلاف قانون هیئت وزیران موجب گرانی سرسام آور خودرو(قسمت اول) :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» حقوقدانان محترم قرار دادسرا لایحه اعتراض ورای دادگاه را مورد نقد ونطر قرار دهند :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» آیا این یک رای برتر است؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» تعویض دفترچه خدمات درمانی وآلودگی هوا واسراف کاغذ واتلاف وقت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» چگونه محکوم به قتل عمد در دادگاه تجدید نظر تبرئه می شود؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» وکلا ، کانون های وکلا،قوه قضائیه کدام مقصرند :: ۱۳٩۱/٩/٦
» چگونه مالیات بیش از دومیلیون تومان صفر می شود :: ۱۳٩۱/٩/٢
» قابل توجه وکلای دادگستری چگونه مالیات دومیلیون تومانی صفر میگردد(قسمت اول) :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» چرا بعد از بازنشستگی از شغل قضاوت وکیل شدم(قسمت سوم) :: ۱۳٩۱/۸/٤
» چرا پس از بازنشستگی از شغل قضاوت وکیل شدم(قسمت دوم) :: ۱۳٩۱/۸/۱
» چرا پس از بازنشستگی از شغل قضاوت وکیل شدم(قسمت اول) :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» مالیات برارزش افزوده تحمیلی ناروا بر بعضی از مصرف کنندگان :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» جرائم گرانفروشی وکم فروشی واحتکار را به دادسرا بسپارید :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» ربا خواری بلا اشکال است با نام امامان معصوم نباشد :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» حوزه های علمیّه مقصراصلی عدم اجرای مالیاتهای اسلامی :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» خصوصی سازی پس از تحقق عدالت اجتماعی :: ۱۳٩۱/٦/٩
» حقوقدانان به این تست حقوقی چه جوابی می دهند؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢
» اگر باج خواهی نمی کنند شفاف سازی کنند :: ۱۳٩۱/٦/۱
» در آستانه عید فطروپرداخت زکات فطره تاسف برای این همه گدا وگدایی در ایران :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» گرانی وناتوانی سازمان تعزیرات حکومتی :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» برای اجرای فرامین رهبری در مورد ازدیاد جمعیت ابزار لازم است :: ۱۳٩۱/٥/٦
» (مشاوره حقوقی حضوری رایگان)به مناسبت ماه مبارک رمضان :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» کنکاشی در قانون تعزیرات حکومتی :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» تشکر از دولت خدمتگزار بخاطر لبنیات!!!!! :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» محاکمه نظام اقتصادی ایران درکنار رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» زهی خیال باطل که نمایندگان مجلس مالیات بر خانه های خالی را تصویب کنند :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» دریافت ربا با پرداخت سرمایه :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» یک نکته مهم در گزارش رئیس محترم قوه قضائیه به مقام معظم رهبری :: ۱۳٩۱/٤/۸
» شورای حل اختلاف برای رئیس محترم قوه قضائیه محلی از اعراب ندارد :: ۱۳٩۱/٤/۸
» پرداخت سرمایه با چه بهائی؟؟؟!!! :: ۱۳٩۱/٤/۱
» قابل توجه خانواده های 14نفراز زندانیان بی بضاعت مالی :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» نتیجه گیری از شش مبحث مربوط به شورای حل اختلاف :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» نقد وبررسی کاربردی قانون شورای حل اختلاف( قسمت چهارم صلاحیت قاضی شورا) :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» نقد وبررسی قانون شوراهای حل اختلاف(قسمت سوم صلاحیت اضافی شورا) :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» نقدوبرسی کاربردی قانون شوراهای حل اختلاف(قسمت دوم صلاحیت اختصاصی شورا) :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» نقد وبررسی کاربردی قانون شورای حل اختلاف (قسمت اول ) :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» گزینش مخصوص قاضی برای شورای حل اختلاف مغایر با قانون است :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» بسیار بسیار اشتباه است صرفا گزینش قاضی برای شورای حل اختلاف :: ۱۳٩۱/٢/٩
» در سال حمایت از تولید ملی تحقق کیفی تولید با انقلاب مالیاتی :: ۱۳٩۱/٢/۳
» پاسخ به پرسشهای تمبر200 ریالی به5200ریالی از باب تکریم ارباب رجوع :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» تخلف وگرانفروشی بانک مرکزی را چه مرجعی رسیدگی می کند :: ۱۳٩۱/۱/۱
» افزایش تمبر200 ریالی به5200ریال از جهت تکریم ارباب رجوع :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» آقای دادستان کل ،افزایش حقوق کارکنان دولت وکارگران بخش خصوصی چقدر؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» شام وپذیرائی9000000(نه میلیون تومانی)وجمع آوری اعانه برای فقرا :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» ماست مالی قبض های اشتباه گاز خانگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» آیا مردم گاز خانگی را می خورند؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» نقد ی بر نقد رای اعتراض ثالث :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» فریب وترفند مامورین مالیاتی :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» نقد وبررسی یک رای قطعی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» ادامه گفتگو با مرکز ملی پاسخگوئی به سئوالات دینی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» کم لطفی قوه قضائیه نسبت به قضات بازنشسته :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» با این تصمیم قضائی نهایتاً محکوم علیه تبرئه گردید :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» ای کاش در راهپیمائی پرشکوه22بهمن 1390اسراف کاغذ نبود :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» اشتباه ، سهل انگاری، یا تعمد در صدورقبضهای گاز خانگی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» دولت به محتکرین مسکن های خالی جایزه می دهد :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» مهریه واعسار :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» بانکها وموسسات مالی اعتباری بزرگترین عامل تورم در کشور :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و نظارت قانونی :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» جرائم مالیاتی واقتصاد زیرزمینی ورقم سیاه :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» چرا بایدنمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف سازی کنند :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» قانون مالیاتها و تکالیف :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» منطور روزنامه همشهری از درج سه خبر از حوادث درروزنامه27/10 /90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» استاندارد کاری وصول مالیات با وسایل در اختیار :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» مواجهه مأموران مالیاتی و مؤدیان مالیاتی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» فرایند گسترده اعتراض به مالیات :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» ظلم به مردم ایران با فروش سرمایه های ملی به شیوه فعلی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» قانونی بودن جرائم جدید راهنمائی ورانندگی محل تردید است. :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» از کیسه بیت المال برای فوتبال :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران اسم دیگری برای این بانک انتخاب کنید. :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» رئیس کل محترم بانک مرکزی مشاغل آزاد را تعطیل نکنید :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» عدم اعتماد متقابل مودیان مالیاتی و مأموران مالیاتی :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» سازمان مالیاتی همانند شرکتهای دولتی زیان ده :: ۱۳٩٠/٩/۸
» دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مالیاتی :: ۱۳٩٠/٩/٥
» مالیات و فاصله یا شکاف طبقاتی :: ۱۳٩٠/٩/۳
» عدم ثبات قوانین مالیاتی :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» عدم فرهنگ مالیاتی مطلوب :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درمورد320000میلیارد سرمایه سرگردان :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» به مناسبت عید غدیر آیا شعر به منکر علی (ع) بگو نماز خود قضا کند مبالغه است؟ :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» آقای دکتراحمد توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی (خود را سرزنش کنید) :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» اقتدار دولت درتعیین قیمت املاک و اجاره :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» تفاوت وام قرض الحسنه بانکی با قرض الحسنه واقعی :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» موسسه مالی واعتباری ثامن الائمه وسود تسهیلات آن؟؟؟!!! :: ۱۳٩٠/٤/٩
» اماکن مسکونی خالی و ارتباط آن با افزایش یا کاهش قیمت اجاره مسکن :: ۱۳٩٠/٤/٩
» آقای بهمنی رئیس محترم بانک مرکزی لطفا مصاحبه نکنید :: ۱۳٩٠/٤/٧
» دعوی اعسار واطاله دادرسی وپیشنهاداتی جهت اصلاح :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» رئیس کل محترم بانک مرکزی به جای حذف چهار صفر از پول ملی :: ۱۳٩٠/٢/٩
» رانت بسیار بسیار خوب و بهترین هدیه به سرمایه داران :: ۱۳٩٠/٢/٢
» توصیه هائی برای گزینش قضات :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» فرارمالیاتی پیشینه وسرانجام آن در قوانین مالیاتی :: ۱۳۸٩/٩/٩
» ارتباط جرائم مالی و غیرمالی با مالیات :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» یارانه های نقدی در مقایسه با پس اندازهای بخش خصوصی :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» آمارخواهی وتراکم کار ازمهمترین موانع آراء برتر :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» فشار مضاعف اجرای یارانه های نقدی :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» رای نمادین :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» -جایگزینی نظام مالیاتی اسلام به جای نظام مالیاتی فعلی با رویکرد به اقتصاد اسلامی :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» مقدمه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» اعترض ثالث ( بازدید عموم ) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» اعتراض ثالث :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠