آراء برتر

 
اطلاعات اظهارنامه مالیاتی نباید مغایر با قانون باشد سازمان مالیاتی پاسخ دهد
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٠
 

بنام خدا

یک وکیل دادگستری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی به کانون مرکزبه قسمتی که بنحو خصوصی اظهارنامه مالیاتی را ثبت می کنند  مراجعه  ودرآمد ناخالص خود را چهل میلیون تومان اعلام می کند براساس این درآمد به وی اعلام شود برای اینکه اظهارنامه شما ثبت شود می بایست یک میلیون ودویست هزار تومان فعلا بابت مالیات پرداخت کنید ایشان اعلام می کند که بر اساس دفترچه تمبرمالیاتی بیش از دومیلیون تومان تمبر ابطال کرده است مجددا به وی می گویند سیستمی که برای اظهارنامه تنظیم شده است فقط با پرداخت مبلغ یک میلیون ودویست هزارتومان و وارد کردن شماره قبض پرداخت اظهارنامه را ثبت می کند حال سازمان مالیاتی به این سئوالها پاسخ دهد

1-براساس کدام ماده قانون مالیاتها مودی مالیاتی باید قسمتی از مالیات را زمان دادن اظهارنامه پرداخت کند

2- اگر ماده قانونی در مورد بند یک وجود نداشته باشد که وجود ندارد آیا تکلیف به پرداخت قسمتی از مالیات همزمان با اظهارنامه موجب نمی گردد که مودی برای اینکه مشمول پرداخت مالیات زمان ارائه اظهارنامه نگردد درآمد غیر واقعی اعلام کند به عبارتی  آیا خود سازمان مالیاتی موجبات اظهارات غیر واقعی درآمد را فراهم نمی کند؟!

3- برفرض که در قانون مالیاتها پرداخت مالیات همزمان با اظهارنامه پیش بینی شده باشد آیا نباید مالیات علی الحساب بر مبنای تمبر مالیاتی با اعلام مودی مالیاتی در اظهارنامه پیش بینی و مورد محاسبه قرار گیرد  با توجه به رو به اتمام بودن وقت اظهارنامه تا پایان خرداد سازمان مالیاتی در دادن پاسخ تسریع نماید ومن الله توفیق             رضا نیکخوی منفرد


 
comment نظرات ()